​​​​​​​​​​​​​​​​​


60/2023
Συντήρηση των τεσσάρων ανελκυστήρων του κτιρίου του Περιφερειακού Γραφείου της ΑΗΚ στην Πάφο και του ανελκυστήρα στο ΚΤΥ της ΑΗΚ στην Αγία Βαρβάρα στην Πάφο
03/03/2023
Language Image
Δωρεάν
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για την Συντήρηση των τεσσάρων ανελκυστήρων του κτιρίου του Περιφερειακού Γραφείου της ΑΗΚ στην Πάφο και του ανελκυστήρα στο ΚΤΥ της ΑΗΚ στην Αγία Βαρβάρα στην Πάφο, σύμφωνα με το έγγραφο Διαγωνισμού που επισυνάπτεται. Για την υποβολή της προσφοράς σας, παρακαλώ ακολουθήστε τις Οδηγίες προς τους Προσφοροδότες και υποβάλετε την προσφορά σας στη Διεύθυνση της ΑΗΚ που αναφέρεται στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Διευκρινίζεται σε όλους τους υποψήφιους προσφοροδότες ότι είναι δική τους ευθύνη η ενημέρωση για τροποποιήσεις ή διευκρινίσεις σχετικές με τον διαγωνισμό, που πιθανόν να εκδοθούν από την ΑΗΚ. Γι´ αυτό το λόγο, συμβουλεύεστε όπως επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Διεύθυνση Διανομής Περιφερειακού Γραφείου Πάφου
Τηλ.: +357-26206087
Φαξ: +357-26206009
Ηλ. Ταχυδρομείο: pafosnetworks@eac.com.cy
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας "Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού", αποδέχεστε την παραλαβή Ειδοποιήσεων σχετικά με έκδοση τροποποίησεων και διαφοροποιήσεων του διαγωνισμού αυτού