​​​​​​​​​​​​​​​​​


7/2023
Εργασίες μόνωσης / στεγάνωσης οροφής και αντικατάστασης εξωτερικών δαπέδων στα Περιφερειακά Γραφεία ΑΗΚ Πάφου
15/03/2023
Language Image
Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ζητά προσφορές για Εργασίες μόνωσης / στεγάνωσης οροφής και αντικατάστασης εξωτερικών δαπέδων στα Περιφερειακά Γραφεία ΑΗΚ Πάφου. Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού δωρεάν, από την ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού συστήματος σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( e-procurement ) στην ιστοσελίδα (www.eprocurement.gov.cy) και στη συγκεκριμένη θέση του Διαγωνισμού. Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της συγκεκριμένης θέσης του παρόντος διαγωνισμού, στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης δημοσίων συμβάσεων ( e-procurement ) www.eprocurement.gov.cy.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επιλέγοντας «Λήψη Eγγράφων από ιστοσελίδα eProcurement» θα μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα eProcurement του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας από όπου θα μπορείτε να λάβετε τα έγγραφα προσφοράς.