​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Τέλος ανάκτησης κόστους δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων 2021


Το κόστος αγοράς δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων είναι το κόστος αγοράς δικαιωμάτων για τους ρύπους που εκπέμπουν οι Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί της ΑΗΚ. Το κόστος αυτό περιλαμβάνεται στην αναπροσαρμογή τιμής καυσίμων.​


​Μηνιαίοι Καταναλωτές 
​Διμηνιαίοι Καταναλωτές
​​Ανάκτηση κόστους δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων
 ​cent/ KWh
​Ιανουάριος
​​ΨΗΛΗ ΤΑΣΗ
2,6869
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ​
2,7226
ΨΗΛΗ ΤΑΣΗ​
2,7639
​Ιανουάριος 
​Φεβρουάριος
​ΨΗΛΗ ΤΑΣΗ
2,0986
​ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ
2,1265
​ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ
2,1587
​Φεβρουάριος
​Μάρτιος
ΨΗΛΗ ΤΑΣΗ
2,0128
​ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ
2,0395
​ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ
2,0705
​Μάρτιος
​Απρίλιος 
​ΨΗΛΗ ΤΑΣΗ
2,9814
​ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ
3,0210
​ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ
3,0668
​Απρίλιος 
Μάιος ​​ΨΗΛΗ ΤΑΣΗ
3,1177
​ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ
3,1591
​ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ
3,2070
​Μάιος 
​Ιούνιος
​ΨΗΛΗ ΤΑΣΗ
3,5688
​ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ
3,6162
​ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ
3,6710
​Ιούνιος 
​Ιούλιος
​ΨΗΛΗ ΤΑΣΗ
3,6243
​ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ
3,6725
​ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ
3,7282
​Ιούλιος
​Αύγουστος
​ΨΗΛΗ ΤΑΣΗ
2,8956
​ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ
2,9273
​ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ
​2,9640
​Αύγουστος
​Σεπτέμβριος
​ΨΗΛΗ ΤΑΣΗ
2,1824
​ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ
2,2064
​ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ
2,2340
​Σεπτέβριος
​Οκτώβριος
​ΨΗΛΗ ΤΑΣΗ
2,7147
​ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ
2,7444
​ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ​
2,7788
​Οκτώβριος
Νοέμβριος​
​ΨΗΛΗ ΤΑΣΗ
6,0451
​ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ
6,1114
​ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ
6,1878
​Νοέμβριος
Δεκέμβριος​​ΨΗΛΗ ΤΑΣΗ
7,1634
​ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ
7,2419
​ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ
7,3325
​Δεκέμβριος
​​
​ΨΗΛΗ ΤΑΣΗ

​​ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ​​

​​ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ​


Τέλος ανάκτησης κόστους δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων 2020

Τέλος ανάκτησης κόστους δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων 2019

Τέλος ανάκτησης κόστους δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων 2018

Τέλος ανάκτησης κόστους δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων 2017

Τέλος ανάκτησης κόστους δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων 2016

Τέλος ανάκτησης κόστους δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων 2015

Τέλος ανάκτησης κόστους δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων 2014

Τέλος ανάκτησης κόστους δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων 2013