Στατιστικά Στοιχεία

​​​​​​​​Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

 Περιγραφή

2018
2017

 Αύξηση

(Μείωση) %

Πωλήσεις (GWh)

4 568,7
4 495,6
1,6

 Ανείσπρακτη κατανάλωση (GWh)

3,8
3,7

2,7

 Μέση τιμή ανά πωληθείσα kWh (σεντ)

16,015
14,121

13,4

Μέση τιμή ανά kWh ανείσπρακτης κατανάλωσης (σεντ)

12,25
12,62
(2,9)

Πελάτες στο τέλος του Έτους

576 223
568 500​

1,4

 

Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά Κατηγορία Πελατών 


​Κατηγορία Πελατών

2018
​2017

Αύξηση (Μείωση) %​

​Οικιακή
1 622 544
1 641 033
(1,1)
​Εμπορική
1 816 143
1 755 094

3,5
​Βιομηχανική883 962
856 422
3,2
​Γεωργική154 878
156 453
(1,0)
​Οδικός Φωτισμός91 137
86 578
​5,3
​Σύνολο4 568 664
4 495 580
1,6


Οικονομικά Αποτελέσματα

 

Περιγραφή

2018
​2017

Αύξηση

(Μείωση) %

Σύνολο Εσόδων (εκατομ. €)

787,061
680,123
15,7

Λειτουργικά Έξοδα (εκατομ. €)

741,462
617,901
20,0

Κέρδος εργασιών (εκατομ. €)

45,599
62,222
(26,7)

Καθαρό κέρδος (εκατομ. €)

36,725
50,690
(27,5)

Αποδοτικότητα μέσου καθαρού απασχολουμένου ενεργητικού (%)

2,4
3,2
(25,0)

 

Παραγωγή


-

Περιγραφή

​​2018
​2017

Αύξηση

 (Μείωση) %

Σύνολο Σταθμών Παραγωγής

3
3
-​

Εγκατεστημένη ισχύς (MW)

1 478 MW
 1 478 MW
-

​​​​Συνολική Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh)4 575,0 GWh
4 559,1 GWh
0,3

Φορτίο Αιχμής (MW)

928 MW
1 027 MW​

(8,2)​

 

Προσωπικό


 Περιγραφή

2018
2017​

Αύξηση 

    (Μείωση) %

Προσωπικό στην ενεργό υπηρεσία κατά το τέλος του έτους

2 088
2 023

​3,2

Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανά υπάλληλο (GWh)

2,19
2,22

(1,4)

Πελάτες ανά Υπάλληλο

276
281

(1,8)

 

Αριθμός Πελατών 

 

Κατηγορία Πελατών

2018
2017

Αύξηση

(Μείωση)

Αύξηση

(Μείωση)%

Οικιακή

450 318
444 895

5 423

1,2

Εμπορική

88 152
87 065

1 087

1,2

Βιομηχανική

9 975
9 760​

215

2,2

Γεωργική

16 194
15 902
292

1,8

Οδικός Φωτισμός

11 584
​10 878
706

6,5

Σύνολο

576 223
568 500

7 723

1,4