Στατιστικά Στοιχεία

​​​​​​​​​Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

 Περιγραφή

2019
2018

 Αύξηση

(Μείωση) %

Πωλήσεις (GWh)

4 615,4
4 568,7
1,0

 Ανείσπρακτη κατανάλωση (GWh)

4,3
3,8
13,2

 Μέση τιμή ανά πωληθείσα kWh (σεντ)

16,893
16,015
5,5

Μέση τιμή ανά kWh ανείσπρακτης κατανάλωσης (σεντ)

13,42
12,25
9,6

Πελάτες στο τέλος του Έτους

581 708
576 223​
1,0

 

Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά Κατηγορία Πελατών 


​Κατηγορία Πελατών

2019
2018

Αύξηση (Μείωση) %​

​Οικιακή
1 686 934
1 622 544
4,0 
​Εμπορική
1 854 824
1 816 143

2,1
​Βιομηχανική848 901
883 962
(4,0)
​Γεωργική138 786
154 878
(10,4)
​Οδικός Φωτισμός85 937
91 137
(5,7)
​Σύνολο4 615 382
4 568 664

1,0


Οικονομικά Αποτελέσματα

 

Περιγραφή

2019
2018

Αύξηση

(Μείωση) %

Σύνολο Εσόδων (εκατομ. €)

837,​946
787,128
6,5

Λειτουργικά Έξοδα (εκατομ. €)

781,366
744, 376
5

Κέρδος εργασιών (εκατομ. €)

58,689
45,599
28,7

Καθαρό κέρδος (εκατομ. €)

47,611
​36,725
29,6

Αποδοτικότητα μέσου καθαρού απασχολουμένου ενεργητικού (%)

3,2
2,4​
33,3

 

Παραγωγή


-

Περιγραφή

​​2019
​2018

Αύξηση

 (Μείωση) %

Σύνολο Σταθμών Παραγωγής

3
3
-​

Εγκατεστημένη ισχύς (MW)

1 478
 1 478
-

​​​​Συνολική Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh)4 619,0
4 575,0 ​
1,0

Φορτίο Αιχμής (MW)

989
 928
6,6

 

Προσωπικό


 Περιγραφή

2019
2018

Αύξηση 

    (Μείωση) %

Προσωπικό στην ενεργό υπηρεσία κατά το τέλος του έτους

2 154
2 088
3,2

Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανά υπάλληλο (GWh)

2,14
2,19
(2,3)

Πελάτες ανά Υπάλληλο

270
276

(2,2)

 

Αριθμός Πελατών 

 

Κατηγορία Πελατών

2019
2018

Αύξηση

(Μείωση)

Αύξηση

(Μείωση)%

Οικιακή

454 490
450 318
4 172

1,0

Εμπορική

88 999
88 152
847

1,0

Βιομηχανική

10 209
9 975
234

2,3

Γεωργική

16 239
16 194
45
0,3

Οδικός Φωτισμός

11 771
​11 584
187
1,6

Σύνολο

581 708
576 223​
5 485

1,0