Στατιστικά Στοιχεία

​​​​​​​​​Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

 Περιγραφή

2021

​2020

​ Αύξηση

(Μείωση) %

Πωλήσεις (GWh)

​4 451,4
4 272,5
4,2

 Ανείσπρακτη κατανάλωση (GWh)

4,5
​4,7
(4,2)

 Μέση τιμή ανά πωληθείσα kWh (σεντ)

17,709
​14,420
23

Μέση τιμή ανά kWh ανείσπρακτης κατανάλωσης (σεντ)

14,95
​11,40

31

Πελάτες στο τέλος του Έτους

597 192
​587 470
1,6

 

Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά Κατηγορία Πελατών 


​Κατηγορία Πελατών

2021
2020

Αύξηση (Μείωση) %​

​Οικιακή
1 749 897
​1 723 002
1,6
​Εμπορική
​1 686 441
1 572 008
7,3
​Βιομηχανική790 034
​761 327
3,8
​Γεωργική
168 184
147 670

14
​Οδικός Φωτισμός​56 924
68 511
(17)
​Σύνολο4 451 480
​4 272 518
4,2


Οικονομικά Αποτελέσματα

 

Περιγραφή

2021

​2020

Αύξηση

(Μείωση) %

Σύνολο Εσόδων (εκατομ. €)

845,723
​668,491
26,5

Λειτουργικά Έξοδα (εκατομ. €)

888,449
​(688,526)
29

Κέρδος εργασιών (εκατομ. €)

(41,176)
​(19,799)
108,0

Καθαρό κέρδος (εκατομ. €)

(41,755)
​(11,943)
249,6

Αποδοτικότητα μέσου καθαρού απασχολουμένου ενεργητικού (%)

(2,4)
​(1,1)
118

 

Παραγωγή


-

Περιγραφή

​2021

​​2020

Αύξηση

 (Μείωση) %

Σύνολο Σταθμών Παραγωγής

​3
3
-​

Εγκατεστημένη ισχύς (MW)

1 478​1 478
-

​​​​Συνολική Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (GWh)4 337,1
​4 246,0
2,15

Φορτίο Αιχμής (MW)

1 064
​1 003
6,08

 

Προσωπικό


 Περιγραφή

​2021

2020

Αύξηση 

    (Μείωση) %

Προσωπικό στην ενεργό υπηρεσία κατά το τέλος του έτους

​2 120
2 131
(0,5)

Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανά υπάλληλο (GWh)

​2,09
2,00
4,5

Πελάτες ανά Υπάλληλο

​282
276

2,2

 

Αριθμός Πελατών 

 

Κατηγορία Πελατών

​2021

2020

Αύξηση

(Μείωση)

Αύξηση

(Μείωση)%

Οικιακή

​467 936
459 482
8 454

1,8

Εμπορική

90 251
​89 294
957

1,1

Βιομηχανική

​10 351
10 422

(71)
(0,7)

Γεωργική

16 485
​16 337
148
0,9

Οδικός Φωτισμός

12 169
​11 935
234
2

Σύνολο

​597 192
587 470
9 722

1,6