Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΑΗΚ Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (GDPR)

​Σας ενημερώνουμε ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου έχει αναθεωρήσει την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι αλλαγές αφορούν τα ακόλουθα:

  1. Επεξεργασία εγγράφων ταυτοποίησης κατά την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση πελατών/αιτητών, τα οποία καταστρέφονται αμέσως μετά την ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου.
  2. Ενσωμάτωση τροποποίησης του ορισμού «συγκατάθεση» στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ημερομηνίας 4.3.2021, με την οποία αντικαθίσταται η λέξη «ρητή» με τη λέξη «αδιαμφισβήτητη» συγκατάθεση.
  3. Ενημέρωση για τα καθήκοντα της Υπεύθυνης Προστασίας Δεδομένων.


Η αναθεωρημένη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΑΗΚ, βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της ΑΗΚ και μπορείτε να την δείτε εδώ.

 

-Τέλος-

 

Υπεύθυνος Τύπου:  3 Σεπτεμβρίου 2021