Ιστορική Αναδρομή

​​​​​Η Ιστορία του Ηλεκτρισμού στην Κύπρο και η Αρχή Ηλεκτρισμού Kύπρου (ΑΗΚ)

 Ο ηλεκτρισμός στην Κύπρο, έχει μια ιστορία πέραν των 100 χρόνων. Πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα το 1903, με την εγκατάσταση από την τότε αποικιακή Αγγλική Κυβέρνηση μιας ηλεκτρογεννήτριας για τις ανάγκες του Αρμοστίου στη Λευκωσία. Μια δεύτερη ηλεκτρογεννήτρια εγκαταστάθηκε μετά από λίγο καιρό στο Γενικό Νο​σοκομείο Λευκωσίας.

Το αγαθό όμως του ηλεκτρισμού, οι Κύπριοι (λίγοι βέβαια στην αρχή) άρχισαν να το απολαμβάνουν από το 1912, όταν δηλαδή άρχισε η παραγωγή και η δημόσια διάθεση του. Πρωτοπόρα πόλη στον τομέα αυτό ήταν η Λεμεσός, στην οποία ιδρύθηκε εταιρεία ηλεκτρισμού και εγκαθιδρύθηκε μηχανοστάσιο με ηλεκτρογεννήτριες. Η Ηλεκτροφωτιστική Εταιρεία Λεμεσού ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των αδελφών Σταματίου, του Γεώργιου Γιαγκόπουλου και άλλων φιλοπρόοδων κατοίκων της πόλης της Λεμεσού.

Τον αμέσως επόμενο χρόνο, ιδρύθηκε η Ηλεκτρική Εταιρεία Λευκωσίας από τον τότε οικονομικό παράγοντα της πρωτεύουσας Γεώργιο Πιερίδη. Όπως ήταν φυσικό, τη Λεμεσό και τη Λευκωσία, ακολούθησαν αρκετά χρόνια αργότερα (από το 1922 και μετά) και άλλες πόλεις. Συγκεκριμένα, το 1922 δημιουργήθηκαν Δημοτικές Ηλεκτρικές Επιχειρήσεις στις πόλεις Αμμοχώστου, Λάρνακας και Πάφου, ενώ στην Κερύνεια, το Δημαρχείο προχώρησε στη δημιουργία Ηλεκτρικής Εταιρείας το 1927. Σταδιακά απέκτησαν τις δικές τους ηλεκτρικές εταιρείες και διάφορα αγροτικά κέντρα όπως η Μόρφου, οι Πλάτρες, ο Πεδουλάς, το Παραλίμνι, τα Λεύκαρα, ο Ξερός, η Λεύκα, το Λευκόνοικο κ.α.

Μέχρι το 1952 που ιδρύθηκε η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, η διάδοση του ηλεκτρισμού στην Κύπρο συνεχιζόταν με πολύ αργό ρυθμό, ενώ ο εξηλεκτρισμός της υπαίθρου ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτος.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 1952 υπήρχαν μόνο 28 ηλεκτρικές επιχειρήσεις που εξυπηρετούσαν ισάριθμες πόλεις και χωριά (6 πόλεις και 22 κωμοπόλεις ή χωριά). Οι 16 από αυτές τις 22 επιχειρήσεις ήταν Δημοτικές ή Κοινοτικές και μερικές απ΄αυτές παρείχαν ηλεκτρισμό μόνο κατά τις βραδινές ώρες. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι η κάθε επιχείρηση ηλεκτρισμού μπορούσε να ηλεκτροδοτήσει καταναλωτές μόνο μέσα στα καθορισμένα δημοτικά ή χωρητικά όρια. Η Νομοθεσία τότε, απαγόρευε την ηλεκτροδότηση καταναλωτών εκτός των ορίων αυτών.

Κάτι άλλο που αξίζει να αναφερθεί, είναι ότι οι ηλεκτρικές εταιρείες αντιμετώπισαν στα πρώτα τους βήματα σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αφού η συντηρητική κοινωνία των πόλεων εκείνης της εποχής, είτε δεν μπορούσε ν’ αντιληφθεί την επανάσταση που έφερνε ο ηλεκτρισμός, είτε δεν τον εμπιστευόταν δεδομένου πως οι διακοπές στα πρώτα χρόνια ήταν συχνές και μακρές. Εξάλλου, τότε, δεν ήταν διαδεδομένες οι ηλεκτρικές συσκευές και κατά συνέπεια η κατανάλωση του κάθε νοικοκυριού ήταν ασήμαντη σε σύγκριση με αυτή που γίνεται σήμερα. Ο ηλεκτρισμός χρησιμοποιόταν μόνο για φωτιστικούς σκοπούς, γι’αυτό και η λέξη “Ηλεκτροφωτιστική” στην επωνυμία της Εταιρείας της Λεμεσού.

Ένα χαρακτηριστικό γεγονός της κατάστασης που επικρατούσε όσον αφορά τη διστακτικότητα των Κυπρίων να εμπιστευτούν τον ηλεκτρισμό, είναι και η εκστρατεία που έκανε στα πρώτα χρόνια η Ηλεκτροφωτιστική Εταιρεία Λεμεσού. Η Εταιρεία αυτή, στα πλαίσια της εκστρατείας της, παραχωρούσε για κάποιο διάστημα δωρεάν ρεύμα για δοκιμαστικούς σκοπούς, έτσι που να πειστεί το κοινό για τα ωφελήματα του ηλεκτρισμού.

Οι εγκαταστάσεις των Ηλεκτρικών Επιχειρήσεων

Τα μηχανοστάσια των Ηλεκτρικών Επιχειρήσεων βρίσκονταν σε κεντρικό σημείο της πόλης ή του χωριού, ο δε θόρυβος από τη λειτουργία τους ήταν μια ατέλειωτη οχληρία για τους περίοικους. Οι ηλεκτρογεννήτριες των περισσοτέρων ηλεκτρικών επιχειρήσεων ήταν μεταχειρισμένες και τα προβλήματα λειτουργίας τους πολλά. Οι καιρικές συνθήκες δε, επηρέαζαν πολύ τη λειτουργία των μηχανών αυτών.

Στη Λεμεσό για παράδειγμα, η υγρασία επενεργούσε ως συστολική δύναμη πάνω στα ευπαθή τότε κολάνια των μηχανών τα οποία έσπαζαν. Επιπτώσεις όμως πάνω στην απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανών είχε και η ξηρασία του καλοκαιριού που επενεργούσε ως διασταλτική δύναμη και χαλάρωνε τα κολάνια με αποτέλεσμα να ήταν απαραίτητο το σταμάτημα των μηχανών προκειμένου να διορθωθούν οι ζημιές.

Όσο για τα ηλεκτρικά δίκτυα Διανομής, εκτός του ότι αυτά ήταν σε κακά χάλια, ήταν και ανεπαρκή για την κάλυψη όλων των αναγκών των καταναλωτών. Για ν’ αντιληφθούμε καλύτερα σε τι κατάσταση βρισκόταν το δίκτυο Διανομής, αξίζει ν’ αναφερθεί πως υπήρχαν περιπτώσεις που τους ηλεκτρικούς πασσάλους αποτελούσαν τα γνωστά “βολίτζια” από κυπριακό πεύκο, ενώ σε μερικές περιπτώσεις οι πάσσαλοι ήταν καμωμένοι από μπετόν.

Τιμολόγια Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η χρέωση του ηλεκτρισμού μέχρι το 1952 ήταν παρόμοια σε όλες τις περιπτώσεις και προνοούσε χρέωση κατά μονάδα (κιλοβατώρα) ανεξάρτητα από τη χρήση του ηλεκτρισμού, το ύψος του φορτίου, τα χαρακτηριστικά του φορτίου κλπ. Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις καθόριζαν τα τιμολόγια που ίσχυαν. Εκεί όπου υπήρχαν ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα τιμολόγια συμφωνούνταν μεταξύ της Επιχείρησης και του Δήμου ή της Χωρητικής Αρχής, συμφωνία όμως που υπόκειντο στην έγκριση της Κυβέρνησης.

Η μικρή κατανάλωση από την μια και οι αυξημένες δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης των μηχανών από την άλλη είχαν σαν αποτέλεσμα υπέρογκες τιμές χρέωσης, γεγονός που οδηγούσε σε ακόμα μικρότερες καταναλώσεις. Για παράδειγμα το 1949 η τιμή ανά κιλοβατώρα που ίσχυε στη Λευκωσία ήταν 4,5 γρόσια, ποσό που αντιστοιχούσε με την τιμή τριών ψωμιών, ή μίας δωδεκάδας αυγών. To 2007 η μέση τιμή του ηλεκτρισμού για οικιακή χρήση ήταν γύρω στα 14cent/kWh δηλαδή το ένα δέκατο της αξίας ενός ψωμιού και ισότιμη της αξίας ενός αυγού και όχι μίας δωδεκάδας.

Ανάγκη Οργάνωσης της Παραγωγής

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η πιο πάνω κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί για πάντα, γιατί πέραν του γεγονότος ότι αυτός ο τρόπος παραγωγής και διανομής του ηλεκτρισμού ήταν αντιοικονομικός, δεν επέτρεπε και τη γρήγορη εξάπλωση του, στοιχείο απαραίτητο για την ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου γενικά. Ριζική και μόνιμη λύση στο πρόβλημα, θα έδινε η εγκαθίδρυση ενός κεντρικού οργανισμού εξηλεκτρισμού για την κάλυψη των αναγκών ολόκληρης της Κύπρου.

Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τέθηκε στην Αγγλία το ζήτημα της υπαγωγής της ηλεκτροπαραγωγού βιομηχανίας υπό πλήρη Δημόσιο έλεγχο. Όπως ήταν φυσικό, οι τότε αποφάσεις που αφορούσαν την Αγγλία επηρέαζαν και την Κύπρο. Έτσι, από το 1944 άρχισε να μελετάται το ενδεχόμενο της παροχής ηλεκτρισμού επί παγκύπριας κλίμακας, από ένα ή δύο ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς.

Ανέγερση Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού

Έτσι κλήθηκαν στην Κύπρο ειδικοί εμπειρογνώμονες οι οποίοι ετοίμασαν μελέτη και το 1946, την υπέβαλαν στην Κυβέρνηση. Στη συνέχεια το 1947, ο τότε Κυβερνήτης της Κύπρου, διόρισε πενταμελή Ομάδα Εργασίας με εντολή να προχωρήσει στην υλοποίηση της πρότασης των εμπειρογνωμόνων για εγκαθίδρυση ηλεκτροπαραγωγού σταθμού. Η Ομάδα αυτή, εργάστηκε εντατικά, ώστε να γίνει κατορθωτό ν’ αρχίσουν εργασίες για την κατασκευή ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στις 20 Μαρτίου 1950, στη Δεκέλεια που ήταν ο τόπος που επιλέχτηκε από την Ομάδα Εργασίας. Η πρώτη φάση του σταθμού, που αποπερατώθηκε με χρηματοδότηση της Κυβέρνησης, τέθηκε σε λειτουργία στις 2 Φεβρουαρίου 1953. Οι υπόλοιπες φάσεις του σταθμού συμπληρώθηκαν σταδιακά για να φτάσει στην ολική δυναμικότητα των 84 ΜW.

Ο σταθμός αυτός, καθώς και οι άλλοι που αποπερατώθηκαν στη συνέχεια λειτουργούν με το μαζούτ ως καύσιμο, το οποίο η ΑΗΚ εξασφαλίζει με εισαγωγή από το εξωτερικό.

Η ίδρυση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου(ΑΗΚ)

Όπως ήταν φανερό, με την λειτουργία του πρώτου ηλεκτροπαραγωγού σταθμού, θα έπρεπε να ιδρυθεί και ο Oργανισμός που θα είχε την ευθύνη για την παραγωγή, μεταφορά και διανομή του ηλεκτρισμού. Έτσι, με βάση τον “Περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού” Νόμο, ιδρύθηκε στις 30 Οκτωβρίου 1952 η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Σύμφωνα με το νόμο αυτό η ΑΗΚ είχε το δικαίωμα ν’ απαλλοτριώσει τις υπάρχουσες ηλεκτρικές εταιρείες.

Αμέσως μετά την ίδρυση της η ΑΗΚ, φρόντισε να στελεχωθεί με το αναγκαίο προσωπικό, ώστε να μπορέσει να υλοποιήσει το σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε, ο οποίος ήταν η ενιαία και ορθολογική οργάνωση της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Με πιο απλά λόγια, τη σύμπτυξη όλων αυτών των επιχειρήσεων ηλεκτρισμού σε μία, την ενοποίηση του δικτύου μεταφοράς και φυσικά τη σταδιακή κατάργηση των επί μέρους Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού. Σαν πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, η ΑΗΚ απαλλοτρίωσε το Νοέμβριο του 1952, τις δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές ηλεκτρικές επιχειρήσεις (Λευκωσίας και Λεμεσού) και σταδιακά προχώρησε στην απαλλοτρίωση και των υπόλοιπων επιχειρήσεων.

Πως γινόταν η απαλλοτρίωση

Αξίζει ν’ αναφέρουμε τη διαδικασία της απαλλοτρίωσης. Πώς υπολογιζόταν η αποζημίωση;​
Υπήρχαν τα Συνεργεία Απογραφής τα οποία αποτελούσαν υπάλληλοι της ΑΗΚ, πλαισιωμένα με εμπειρογνώμονα σε θέματα ηλεκτρισμού. Σκοπός των Συνεργείων, ήταν η απογραφή όλων των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων της υπό απαλλοτρίωση επιχείρησης. Έτσι, σε ανύποπτο για τις επιχειρήσεις χρόνο, συνήθως το πρωί, τα Συνεργεία Απογραφής επέδιδαν το διάταγμα απαλλοτρίωσης που εκδιδόταν το ακριβώς προηγούμενο βράδυ. Αυτό γινόταν, για ν’ αποφευχθεί τυχόν προσπάθεια των ιδιοκτητών των Ηλεκτρικών Επιχειρήσεων στην ΑΗΚ να αλλοιώσουν με οποιοδήποτε τρόπο την περιουσία της εταιρείας τους. Αφού γινόταν η απογραφή και η ένταξη των υπαλλήλων κάθε Επιχείρησης Ηλεκτρισμού που απαλλοτριώθηκε, άρχιζαν και οι διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό του ύψους του τιμήματος που θα κατέβαλλε η ΑΗΚ για να πάρει την επιχείρηση.

Φιλική Εξαγορά

Εκτός από τις περιπτώσεις των απαλλοτριώσεων, οι ιδιοκτήτες-μέτοχοι μικρών Ηλεκτρικών Επιχειρήσεων που λειτουργούσαν σε χωριά, επεδίωξαν με δική τους πρωτοβουλία τη φιλική εξαγορά των επιχειρήσεων τους από την ΑΗΚ. Υπήρξαν ακόμη και περιπτώσεις που η Αρχή ανάλαβε τις ηλεκτρικές επιχειρήσεις χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση. Αυτό συνέβηκε για τις κοινοτικές ηλεκτρικές επιχειρήσεις που ήταν και οι ζημιογόνες.

Η ανάπτυξη της ΑΗΚ

Στα δύο πρώτα χρόνια της ίδρυσης της, η ΑΗΚ προχώρησε στην απαλλοτρίωση των ηλεκτρικών επιχειρήσεων όλων των πόλεων της Κύπρου, για ν’ αρχίσει έτσι η μεγάλη προσπάθεια εξηλεκτρισμού του νησιού. Με τη λειτουργία του σταθμού Δεκέλειας, είχαν κατασκευαστεί και οι βασικές γραμμές μεταφοράς που θα ένωναν τον σταθμό με τις κυριότερες πόλεις. Έτσι, κατασκευάστηκαν οι γραμμές Δεκέλειας-Λευκωσίας, Δεκέλειας-Λάρνακας, Λάρνακας-Λεμεσού κλπ.

Με αυτό τον τρόπο τέθηκαν με την πάροδο του χρόνου εκτός συστήματος παραγωγής οι πρώην ιδιωτικές γεννήτριες των πόλεων, οι οποίες όμως για αρκετά χρόνια ήταν σε λειτουργήσιμη κατάσταση για εφεδρικούς σκοπούς.

Απ’ εδώ και πέρα, η ανάπτυξη της ΑΗΚ και φυσικά ο εξηλεκτρισμός της Κύπρου προχώρησε με γοργά βήματα, βήματα που έγιναν άλματα μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960. Χαρακτηριστικά, αναφέρουμε πως το 1952, απολάμβαναν το αγαθό του ηλεκτρισμού 20 περίπου χιλιάδες καταναλωτές. Ένα χρόνο μετά την ίδρυση της ΑΗΚ οι καταναλωτές αυξήθηκαν στις 38 περίπου χιλιάδες, ενώ μέχρι την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, το 1960, είχαμε 80 περίπου χιλιάδες καταναλωτές.
 
Ανάλογη ήταν και η αύξηση των πόλεων και χωριών που ηλεκτροδοτούντο χρόνο με το χρόνο από την ΑΗΚ. Ενώ το 1952, η ΑΗΚ άρχισε να ηλεκτροδοτεί μόνο τις πόλεις Λευκωσίας και Λεμεσού, το 1954 αύξησε σε 11 τις ηλεκτροδοτούμενες πόλεις και χωριά και το 1960 ο αριθμός αυτός έφτασε τις 100 πόλεις και χωριά.

Πιο γρήγοροι ρυθμοi μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατiας

Μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, ο ρυθμός εξηλεκτρισμού της Κύπρου ήταν πραγματικά εντυπωσιακός. Έτσι από 80 περίπου χιλιάδες πελάτες που υπήρχαν το 1960, το 1966 ανέβηκαν στις 120.000, το 1973 στις 183.000, το 1982 στις 201.000, το 1988 στις 262.000, το 1998 στις 360.000 πελάτες, το 2004 στις 419.000, τo 2006 στις 455.000, το 2008 στις 500.000, το 2012 στις 548.000 και το 2018 ξεπέρασαν τις 576,000. 

Το πιο εντυπωσιακό είναι πως οι 100 πόλεις και χωριά που ήταν συνδεδεμένες με το δίκτυο της ΑΗΚ το 1960, αυξήθηκαν σε 145 το 1962, σε 228 το 1964, σε 322 το 1966, σε 406 το 1968 και 527 το 1972 που εκείνη την εποχή αποτελούσαν το σύνολο των πόλεων, χωριών και οικισμών της Κύπρου. Μέσα σε 12 χρόνια δηλαδή, η ΑΗΚ, κατάφερε να διαδώσει τον ηλεκτρισμό σ’ ολόκληρη την Κύπρο και να συμβάλει έτσι στην ανύψωση της ποιοτικής στάθμης της ζωής των Κυπρίων.

Δεύτερος Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός

Με όλο αυτό τον οργασμό που παρατηρήθηκε σε όλους τους τομείς της Κυπριακής οικονομίας (βιομηχανικό, εμπορικό, αγροτικό) πολύ σύντομα ο ένας και μοναδικός ηλεκτροπαραγωγός σταθμός δεν αρκούσε. Οι αυξημένες απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια υπαγόρευαν την εγκαθίδρυση και νέου ηλεκτροπαραγωγού σταθμού. Έτσι, αφού επιλέγηκε χώρος στην παραλία κοντά στο χωριό Μονή, η ΑΗΚ προχώρησε στην κατασκευή και δεύτερου σταθμού, η πρώτη φάση του οποίου συμπληρώθηκε το 1966 και μέχρι το 1976, όταν το έργο αποπερατώθηκε είχε ισχύ 180MW. Το 2008 στον Η / Σ Μονής λειτουργούσαν έξι μονάδες πετρελαίου/ ατμού των 30 ΜW και τέσσερις αεροστρόβιλοι των 37,5 ΜW με συνολική ισχύ 330 ΜW. Από την 1η Ιουλίου 2013, και ύστερα από σχετική έγκριση της ΡΑΕΚ, οι συμβατικές ατμοηλεκτρικές μονάδες παραγωγής του Η/Σ Μονής απενεργοποιήθηκαν. Στον Η/Σ Μονής, από το 2018 λειτουργούν μόνο τέσσερεις αεριοστρόβιλοι των 37,5 ΜW έκαστος.  


Η Τουρκική Εισβολή

Την εντυπωσιακή ανάπτυξη της ΑΗΚ και βέβαια της Κυπριακής Δημοκρατίας, φρέναρε το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 και η Τουρκική Εισβολή που ακολούθησε, με την κατοχή του 40% του Κυπριακού εδάφους. Η κατάσταση αυτή, επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει την οικονομική κατάσταση της ΑΗΚ και κατ’ επέκταση την ομαλή αναπτυξιακή της πορεία. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΑΗΚ εκτός από τις εγκαταστάσεις που έχασε στα κατεχόμενα με την εισβολή και που η αξία τους ανερχόταν σε δεκάδες εκατομμύρια λίρες, δεν είχε και ακόμη δεν έχει τη δυνατότητα να εισπράξει την αξία της ηλεκτρικής ενέργειας που παρείχε στο Τουρκοκρατούμενο τμήμα της Κύπρου. Σήμερα η ποσότητα ενέργειας που παρέχει η ΑΗΚ στα κατεχόμενα είναι περιορισμένη και η ανείσπρακτη κατανάλωση είναι της τάξης των 7,0 GWh ανα έτος.

Βέβαια, παρ’ όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που προέκυψαν η ΑΗΚ και το προσωπικό της δεν κάμφθηκαν. Με ορθό προγραμματισμό και σκληρή εργασία κατάφεραν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις όχι μόνο στήριξης του Οργανισμού, αλλά και παραπέρα ανάπτυξης του. Δεν θα είναι υπερβολή, αν πούμε, πως στα δύσκολα εκείνα χρόνια ( 1974 - 1980 ) της ανάκαμψης από τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής η ΑΗΚ έπαιξε σημαντικό και πρωτεύοντα ρόλο. ​

Τρίτος Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός

Μετά την ανάκαμψη από τα τραγικά γεγονότα του 1974, η ανάπτυξη σ’ όλους τους τομείς της Κυπριακής οικονομίας ήταν αλματώδης. Πολύ γρήγορα, διαφάνηκε η ανάγκη για την εγκαθίδρυση και τρίτου ηλεκτροπαραγωγού σταθμού που θα αντικαθιστούσε τον παλιό και αντιοικονομικό πια πρώτο σταθμό της Δεκέλειας.

Ως τοποθεσία για την ανέγερση του νέου αυτού σταθμού καθορίστηκε και πάλι η Δεκέλεια. Έτσι δίπλα στον παλιό σταθμό, άρχισαν το Φεβρουάριο του 1980, οι εργασίες για την ανέγερση του “Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλεια Β”. Η πρώτη μονάδα του σταθμού, δυναμικότητας 60 ΜW αποπερατώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 1982. Επιπρόσθετες μονάδες τέθηκαν σε λειτουργία το 1983, 1989, 1992 και 1993 για να φτάσει η ολική δυναμικότητα του σταθμού το 2018 στα 460 ΜW (6 Ατμοστρόβιλοι των 60 ΜW και 100 MW Μονάδες Εσωτερικής Καύσης). Μετά την αποπεράτωση του ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Δεκέλεια “Β”, ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός «Δεκέλεια Α» ο οποίος λειτούργησε για πάνω από 30 χρόνια (συνήθης διάρκεια τέτοιων Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών) απενεργοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2002 και ακολούθως κατεδαφίστηκε.

Νέος Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός

Το 1997 άρχισαν εργασίες για την ανέγερση ενός νέου ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στην περιοχή Βασιλικού. Ο ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Βασιλικού βρίσκεται 28 χιλιόμετρα Ανατολικά της Λεμεσού μεταξύ της Ακτής του Κυβερνήτη και του Ζυγίου.

Η πρώτη φάση του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού λειτούργησε το 2000 και περιλάμβανε ένα αεριοστρόβιλο των 38ΜW και δύο Ατμοστρόβιλους των 130ΜW ο καθένας.

Κατά το τέλος του 2010 ο Η/Σ Βασιλικού είχε εγκατεστημένη ισχύ 648 MW (τρείς Ατμοστρόβιλοι προς 130 MW ο καθένας, μία Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 220 MW και ένα Αεριοστρόβιλο 38 MW). Στην καταστροφική έκρηξη που συνέβηκε στη γειτονική Ναυτική Βάση στο Μαρί στις 11/7/2011 ο Η/Σ Βασιλικού καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς.

Από την ίδια στιγμή της έκρηξης, στην ΑΗΚ ξεκίνησε ένας τιτάνιος αγώνας για πλήρη επιδιόρθωση και λειτουργία του Η/Σ Βασιλικού. Οι εντατικές εργασίες και η πλήρης συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς οδήγησαν την ΑΗΚ στο μικρό θαύμα, σε διάστημα μόνο δύο ετών.

Στις 9/7/2013 σε Δημοσιογραφική Διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Η/Σ Βασιλικού παρουσιάστηκε η όλη πρόοδος των εργασιών καθώς και η σχεδόν πλήρης ανοικοδόμηση των Μονάδων Παραγωγής, η οποία και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2013 με την επαναλειτουργία της Μονάδας Αρ. 2. Η εγκατεστημένη ισχύς του Η/Σ Βασιλικού το 2018 είναι 868 ΜW (3 ατμοστρόβιλοι των 130MW, 2 μονάδες αεροστρόβιλου Συνδιασμένου κύκλου των 220 MW και ένας αεριοστρόβιλος 38MW).

Η ΑΗΚ στο Διαδύκτιο

Από τις 27.11.97 παρέχεται πρόσβαση στις σελίδες της ΑΗΚ σε κάθε ενδιαφερόμενο, στη διεύθυνση http://www.eac.com.cy. Οι επισκέπτες των Οικοσελίδων μπορούν να βρουν:

  • Γενικές πληροφορίες για την ΑΗΚ

  • Γενικές πληροφορίες για το Ηλεκτρικό Σύστημα (Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή)

  • Πληροφορίες για Εξυπηρέτηση Πελατών

  • Πληροφορίες για Διεθνείς Προσφορές

  • Πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

  • Πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές ενέργειες της ΑΗΚ

Η ιστοσελίδα πέρασε απο δυο αναβαθμίσεις, το 2008 και το 2013 όπου απόκτησε ένα πιο φιλικό ύφος προσφέροντας ταυτόχρονα περισσότερες πληροφορίες αλλά και νέες επιλογές διαδυκτιακής εξυπηρέτησης όπως η εξόφληση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Το 2019, η ιστοσελίδα της ΑΗΚ επανασχεδιάστηκε για τις ανάγκες του Λειτουργικού Διαχωρισμού. Ο επισκέπτης μπορεί να λάβει πληροφορίες και εξυπηρέτηση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι τέσσερεις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες.


Νέα Κεντρικά Γραφεiα

Στις 10 Ιουλίου 2000 ξεκίνησαν, σε χώρο στην είσοδο της Λευκωσίας, τα έργα για την αποπεράτωση των Νέων Κεντρικών Γραφείων της ΑΗΚ. Το κτίριο παραδόθηκε από την εργολάβο εταιρεία το Μάρτιο του 2005.

Επέκταση δραστηριοτήτων

Στις 16 Νοεμβρίου 2000 η Βουλή των Αντιπροσώπων προχώρησε και ενέκρινε την τροποποίηση της υφιστάμενης περί Ηλεκτρισμού Νομοθεσίας, έτσι που να μπορεί η ΑΗΚ να επιδοθεί και σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων. Η ΑΗΚ δικαιούται, με την έγκριση του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, να διεξάγει δραστηριότητες σε τομείς που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση και ανάπτυξη των περιουσιακών της εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας της.


Λειτουργικός Διαχωρισμός

Απο την 1η Δεκεμβρίου 2016,  η ΑΗΚ εφαρμόζει το Λειτουργικό Διαχωρισμό των Δραστηριοτήτων της  σε συμμόρφωση με τη Ρυθμιστική Απόφαση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), η οποία εφαρμόζει τις αντίστοιχες πρόνοιες του Ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Με το Λειτουργικό Διαχωρισμό διαχωρίζοντα λειτουργικά, εντός της ΑΗΚ, οι τέσσερις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες οι οποίες είναι οι Μονοπωλιακές Δραστηριότητες της Μεταφοράς και Διανομής και οι ανταγωνιστικές δραστηριότητες της Παραγωγής και της Προμήθειας.  Ο Λειτουργικός Διαχωρισμός διασφαλίζει ότι η ΑΗΚ δεν εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση της και ότι προσφέρονται ισότιμες ευκαιρίες ανταγωνισμού σε ιδιώτες παραγωγούς ή προμηθευτές.

Για την εφαρμογή του Λειτουργικού Διαχωρισμού η ΑΗΚ έχει δημιουργήσει ανεξάρτητες Διευθύνσεις για τις βασικές ρυθμιζόμενες δραστηριότητες με τρόπο που να διασφαλίζει αξιόπιστα την ανεξάρτητη λειτουργία τους.

Οι Κοινές Υπηρεσίες παραμένουν οργανωμένες υπό τη Γενική Διεύθυνση της ΑΗΚ διασφαλίζοντας έτσι ότι ο Λειτουργικός Διαχωρισμός δεν αυξάνει το κόστος λειτουργίας της ΑΗΚ.

Επίσης, έχει δημιουργηθεί Διεύθυνση Μη Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων που ασχολείται με επιπρόσθετες δραστηριότητες, όπως υπηρεσίες προς τρίτους, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αφαλάτωση.

Ο Λειτουργικός Διαχωρισμός έχει ενισχύσει και τεκμηριώσει τη διαφανή και ανεξάρτητη λειτουργία των δραστηριοτήτων του οργανισμού εφαρμόζοντας έτσι τις απαιτήσεις της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας με τρόπο που να είναι συμβατός με τις ιδιαιτερότητες του μικρού και απομονωμένου συστήματος της Κύπρου. ​ Περιφερειακά Γραφεiα και Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών ΑΗΚ

Τα Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ βρίσκονται στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Το Περιφερειακό Γραφείο Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου (Λ-Κ-Μ) βρίσκεται στην οδό Φώτη Πίττα 15 στη Λευκωσία και όπως δείχνει η ονομασία του είναι αρμόδιο και για τις περιοχές Κερύνειας, των επαρχιών Λευκωσίας και Μόρφου. Το Περιφερειακό Γραφείο Λεμεσού βρίσκεται στην οδό Αγίου Ανδρέα 55 και είναι αρμόδιο για την επαρχία Λεμεσού, το Περιφερειακό Γραφείο Αμμοχώστου-Λάρνακας βρίσκεται στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 57, στην πόλη της Λάρνακας και είναι αρμόδιο για τις επαρχίες Αμμοχώστου και Λάρνακας. Τέλος το Περιφερειακό Γραφείο Πάφου βρίσκεται στην οδό Ελευθέριου Βενιζέλου 87 και είναι αρμόδιο για την επαρχία Πάφου. Σε κάθε Περιφερειακό Γραφείο υπάγονται και οι αντίστοιχες Αποθήκες στις οποίες φυλάσσονται τα διάφορα κατασκευαστικά υλικά για το δίκτυο Μεταφοράς και Διανομής π.χ. πάσσαλοι, μετασχηματιστές, καλώδια, εξοπλισμός ελέγχου/προστασίας κλπ., ως επίσης εδρεύουν και τα Συνεργεία Επιφυλακής που επιλαμβάνονται των βλαβών. 

Η ΑΗΚ, εκτός από τα Περιφερειακά της Γραφεία στις πόλεις, διαθέτει και λειτουργεί με ανάλογη επιτυχία και επτά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ). Τα τρία από αυτά λειτουργούν υπό την ευθύνη του Περιφερειακού Γραφείου Λ-Κ-Μ και βρίσκονται στον Πεδουλά, στην Κακοπετριά και στo κτήριο των Κεντρικών Γραφείων (Αμφιπόλεως 11). Δύο Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών λειτουργούν υπό την ευθύνη του Περιφερειακού Γραφείου Λεμεσού και βρίσκονται στις Πλάτρες και στην οδό Σωτήρη Τοφίνη 4, στον Άγιο Αθανάσιο. Τα υπόλοιπα δυο ΚΕΠ λειτουργούν το ένα στο Παραλίμνι υπό την ευθύνη του Περιφερειακού Γραφείου Αμμοχώστου-Λάρνακας και το άλλο στην Πόλη Χρυσοχούς υπό την ευθύνη του Περιφερειακού Γραφείου Πάφου.

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποταθείτε στα πιο κάτω τηλέφωνα:  

​Π​εριφερειακό Γραφείο Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου

​22202000

​Περιφερειακό Γραφείο Λεμεσού

​25205000

​Περιφερειακό Γραφείο Αμμοχώστου-Λάρνακας

​24204000

​Περιφερειακό Γραφείο Πάφου

​26206000

​Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Στροβόλου

​22201555

​Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Κακοπετριάς

22922417 & 22923197

​Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Πεδουλά

22952330

​Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Λινόπετρας

​25205000

​Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Πλατρών

​25813034

​Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Παραλιμνίου

​3821277

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Πόλις Χρυσοχούς

​26323214​