Νέοι Διαγωνισμοί

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙΓΛΩΣΣΑΠΛΗΡΩΜΗ
260/2023Μακροχρόνια Μίσθωση Γης για Ανάπτυξη Έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας01/06/2024 15:00GRΔωρεάν
116/2024Προμήθεια Ξύλινων Ερμαρακιών και Κρεμάστρων για Υ/Σ Διανομής08/05/2024 12:00 ΜεσημέριGRΔωρεάν
141/2024Ανανέωση Πιστοποιητικού Επαγγελματικών Ικανοτήτων Οδηγών Περιοδικής Κατάρτισης30/04/2024 15:00ENΔωρεάν
139/2024Παροχή Υπηρεσιών για την Επικαιροποίηση/Αναθεώρηση Έκθεσης Ασφάλειας SEVESO III και ATEX του ΗΣ Βασιλικού26/04/2024 15:00ENΔωρεάν
152/2024Supply of Caustic Soda 50 per cent Solution for Reverse Osmosis Plant26/04/2024 15:00ENΔωρεάν
360/2023 Supply of Low Voltage Distribution Fuseboards (Establishment of a Framework Agreement)24/04/2024 15:00ENΔωρεάν
97/2024PQ No. 097/2024 - Open Cycle Gas Turbines Total Output 60-115 MWe – "EPC" Contract 24/04/2024 15:00ENΔωρεάν
68/2024068/2024 Οικοδομικές Εργασίες για την Ανέγερση του Υποσταθμού 132kV Κλειστού Τύπου GIS Μαρί24/04/2024 15:00GRΔωρεάν
45/2024 Εργασίες Εκσκαφής Λάκκων, Σκαμμάτων και Στησίματος Πασσάλων/Επίτονων για την εγκατάσταση Εναέριου Δικτύου Χαμηλής και Μέσης Τάσης24/04/2024 15:00ENΔωρεάν
130/2024Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer for Vasilikos Power Station17/04/2024 15:00ENΔωρεάν
135/2024Provision of antipollution services for two years (01/07/2024-30/06/2026) at Vasilikos and Dhekelia Power Stations17/04/2024 15:00ENΔωρεάν
142/2024Inlet Air Filters for 6B Gas Turbines Type PG6541-B, (GE) S/N: 296541 and 296542 for Moni Power Station17/04/2024 15:00ENΔωρεάν
137/2024Παροχή υπηρεσιών Μελετητικού Γραφείου για Μελέτη, Ετοιμασία Προδιαγραφών και Επίβλεψη Εργασιών Εγκατάστασης των Συστημάτων Συναγερμού/Κεντρικής Παρακολούθησης, Πρόσβασης, Φωτισμού σε Υ/Σ 17/04/2024 12:00 ΜεσημέριGRΔωρεάν