Νέοι Διαγωνισμοί

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙΓΛΩΣΣΑΠΛΗΡΩΜΗ
156/2023All Risks Insurance21/06/2023 15:00ENΔωρεάν
181/2023Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής21/06/2023 15:00GRΔωρεάν
176/2023Προμήθεια Διαμορφωμένων Βαρών από Χάλυβα για Εκτέλεση Δοκιμών και Πιστοποίηση Ανυψωτικών Μηχανημάτων21/06/2023 12:00 ΜεσημέριGRΔωρεάν
165/2023Supply of Galvanised Materials21/06/2023 12:00 ΜεσημέριENΔωρεάν
68/2023Εκσκαφή σκαμμάτων και άλλων συναφών εργασιών για την τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων χαμηλής (ΧΤ) και μέσης τάσης (ΜΤ)14/06/2023 15:00GRΔωρεάν
130/2023Οικοδομικές Εργασίες στον Υποσταθμό Μεταφοράς 132kV Ύψωνας14/06/2023 15:00GRΔωρεάν
203/2023Provision of Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management (Premium) Subscriptions for 3 years14/06/2023 15:00 ΜεσημέριENΔωρεάν
178/2023Supply of Fiberglass Concentrator Cabinets14/06/2023 12:00 ΜεσημέριENΔωρεάν
17/2023Παροχή Υπηρεσιών Επιμετρητή Ποσοτήτων για οικοδομικές εργασίες κατασκευής, προσθηκομετατροπών και συντήρησης για Υποσταθμούς Μεταφοράς και άλλα κτήρια της ΑΗΚ Παγκύπρια07/06/2023 15:00GRΔωρεάν
155/2023Supply of Caustic Soda (50 per cent Solution)31/05/2023 15:00ENΔωρεάν