Νέοι Διαγωνισμοί

ΑΡ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙΓΛΩΣΣΑΠΛΗΡΩΜΗ
191/2021Turnkey contract for Moni Power Station Dismantling and Associated Works10/01/2022 23:45ENΔωρεάν
346/2021Public Liability Insurance18/11/2021 23:45ENΔωρεάν
250/2021Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για Μελέτη και Επίβλεψη του έργου: Κτίριο Νέων Περιφερειακών Γραφείων Λεμεσού της ΑΗΚ και Υποσταθμός Μεταφοράς 132kV Κλειστού Τύπου GIS «Αγία Φύλα»17/11/2021 23:45ENΔωρεάν
312/2021Προμήθεια Επίπλων και Καρεκλών για τα Κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ 17/11/2021 23:45GRΔωρεάν
218/2021Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Στόλου οχημάτων της ΑΗΚ17/11/2021 23:45GRΔωρεάν
336/2021Supply of Insulated Heavy Duty LV Cut-Outs17/11/2021 12:00 ΜεσημέριENΔωρεάν
356/2021Boilers 1&2 Superheater 1 NDTs at Vasilikos Power Station17/11/2021 12:00 ΜεσημέριENΔωρεάν
363/2021Supply of Markers and Dyes for Vasilikos Power Station17/11/2021 12:00 ΜεσημέριENΔωρεάν
244/2021Ανέγερση Κτιρίου Υποσταθμού Διανομής 11KV στην Τρεμιθούσα στην Περιφέρεια Πάφου15/11/2021 12:00 ΜεσημέριGRΔωρεάν
136/2020Advanced Metering Infrastructure Rollout (Supply of PLC Smart Meters, LTE Smart Meters, Ancillary Equipment, HES Software and Integration with MDMS, programming of Smart Meters and Data Concentrators, testing, training and maintenance services)12/11/2021 23:45ENΔωρεάν
321/2021Supply of Import/Export Electricity Meters10/11/2021 12:00 ΜεσημέριENΔωρεάν
335/2021Supply of Low Voltage Current Transformers10/11/2021 12:00 ΜεσημέριENΔωρεάν
357/2021Υπηρεσίες καθαρισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων του Η/Σ Βασιλικού για 1+1 χρόνο.10/11/2021 12:00 ΜεσημέριGRΔωρεάν
369/2021Ενοικίαση οχήματος για τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Διεύθυνσης Παραγωγής 10/11/2021 12:00 ΜεσημέριGRΔωρεάν
378/2021Χωματουργικές Εργασίες για εγκατάσταση καλωδίων διανομής (ΜΤ) για τα έργα σύνδεσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) – Σοφτάδες/Τερσεφάνου, Περιφέρεια Λάρνακας10/11/2021 12:00 ΜεσημέριGRΔωρεάν
320/2021Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Επιμετρητή Ποσοτήτων για το έργο: Κτίριο Νέων Περιφερειακών Γραφείων Λεμεσού της ΑΗΚ και Υποσταθμός Μεταφοράς 132kV Κλειστού Τύπου GIS «Αγία Φύλα» 03/11/2021 23:45GRΔωρεάν
276/2021Supply of Polymeric Surge Arresters03/11/2021 12:00 ΜεσημέριENΔωρεάν
298/2021Χωματουργικές Εργασίες για εγκατάσταση καλωδίων διανομής (ΜΤ) για τα έργα σύνδεσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στον Άγιο Σωζόμενο29/10/2021 23:45GRΔωρεάν
341/2021Supply of Antiscalant for Vasilikos Power Station. 27/10/2021 12:00 ΜεσημέριENΔωρεάν