Τυπικά Προφίλ Κατανάλωσης

​​​​​​Τα πιο κάτω αρχεία,  περιλαμβάνουν μηνιαία, εποχιακά και ετήσια τυπικά προφίλ κατανάλωσης για τις πιο κάτω κατηγορίες Καταναλωτών: 

  1. Μικροί Βιομηχανικοί
  2. Μικροί Εμπορικοί
  3. Μεσαίοι Βιομηχανικοί
  4. Μεσαίοι Εμπορικοί
  5. Μεγάλοι Βιομηχανικοί
  6. Μεγάλοι Εμπορικοί
  7. Οικιακοί

Τυπικά Π​ροφίλ Κατανάλωσης για το έτος 2019

Τυπι​κά Προφίλ Κατανάλωσης για το έτος 2020

Τυπικά Προφίλ Κατανάλωσης για το έτος 2020