Τυπικά Προφίλ Κατανάλωσης

​​​​​​​​​Τα πιο κάτω αρχεία,  περιλαμβάνουν μηνιαία, εποχιακά και ετήσια τυπικά προφίλ κατανάλωσης για τις πιο κάτω κατηγορίες Καταναλωτών: