​​​​Στο πιο κάτω έγγραφο θα βρείτε την Πολιτική του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) για την ηλεκτροδότηση/σύνδεση αναπτύξεων,

τη παροχή υπηρεσιών και προσφορά (Όροι Σύνδεσης) χρήστη δικτύου (Καταναλωτή, Παραγωγού, Παραγωγού-Καταναλωτή).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΣΔ (ΑΗΚ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ/ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ) ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ)​
​​