ΣΕΙΡΑ: Τυπικά σχέδια φρεατίων υποδοχής καλωδίων

​ΣΧΕΔΙΑ: Autocad FILE (dwg file) - Τυπικά σχέδια​  

                Autodesk Design Web Format File (dwg file) - Τυπικά σχέδια

 

 

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
 ΤΗ-49 Sh. 1-3 Τυπικά σχέδια φρεατίων υποδοχής καλωδίων (σε Υποσταθμούς)
 TH-49 Sh. 4 Τυπικά σχέδια φρεατίων υποδοχής καλωδίων (καλώδια παροχετεύσεως)
 TH-49 Sh. 5
 Τυπικά σχέδια φρεατίων υποδοχής καλωδίων (διάταξη διασωληνώσεων σε χάνδακα απο Υ/Σ ή κτίριο μέχρι το σύνορο)