​​​​​​​

Ο πελάτης συμπληρώνει το έν​τυπο παροχής Υπηρεσιών και επισυνάπτει τα αναγκαία στοιχεία όπως περιγράφονται στις Οδηγίες προς τους Αιτητές​ στο πίσω μέρος του εντύπου.

Η αίτηση του πελάτη με όλα τα σχετικά έγγραφα πρέπει να παραδίδονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης της ΑΗΚ απ'όπου στέλνονται στο Σχεδιαστήριο για έκδοση τοπογραφικών και άλλων σχεδίων της ΑΗΚ.

Αν υπάρχει υφιστάμενο δίκτυο:

(Α) Το ζητουμενο φορτιο ειναι μεχρι 30A (3-Φ) εκτος θερμοσυσσωρευτων
  • Η αίτηση στέλνεται στους Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων για να γίνει επιτόπια έρευνα και να ετοιμαστεί το έντυπο διερεύνησης.

  • Νοούμενου ότι δεν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα, η αίτηση θα σταλεί στο Τμήμα Δικτύων για έκδοση όρων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Αν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα θα σταλεί για ετοιμασία σχετικής μελέτης και μετά για έκδοση όρων.

  • Αφού γίνει η αποδοχή των όρων από τον πελάτη και πληρώσει το ανάλογο ποσό ο αδειούχος ηλεκτρολόγος  του πελάτη θα προσκομίσει σχέδια στους Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων για έλεγχο της εγκατάστασης.

  • Μετά την κατασκευή της παροχής και  τοποθέτησης του μετρητή και πριν από τον έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης υπογράφεται η συμφωνία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

  • Μετά τον επιτυχή έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης γίνεται η σύνδεση παροχής από τους Επιθεωρητές Εγκαταστάσεως. 

(β) το φορτιο ειναι μεγαλυτερο απο 30A (3-Φ) ή αφορα θερμοσυσσωρευτες
  • Η αίτηση θα ​σταλεί για έγκριση ή για εκπόνηση σχετικής μελέτης. Αν εγκριθεί το φορτίο ακολουθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) πιο πάνω. Αν χρειάζεται να εκπονηθεί μελέτη, ως η επόμενη παράγραφος.

Αν χρειάζεται επέκταση/ ενίσχυση δικτύου

  • Η αίτηση θα σταλεί για εκπόνηση σχετικής μελέτης και κοστολόγησης.

  • Στη συνέχεια θα σταλεί στο Τμήμα Προγραμματισμού για τις σχετικές άδειες διαβάσεων και κυβερνητικές εγκρίσεις όπου κρίνεται αναγκαίο.

  • Ακολουθεί η έκδοση όρων από το Τμήμα Δικτύων.

  • Αφού γίνει η αποδοχή των όρων από τον πελάτη και πληρώσει το ανάλογο ποσό, η αίτηση προωθείται στο Τμήμα Κατασκευών για υλοποίηση της αναγκαίας επέκτασης /ενίσχυσης δικτύου. Αφού γίνει η κατασκευή, ο αδειούχος ηλεκτρολόγος του πελάτη  θα προσκομίσει σχέδια στους επιθεωρητές εγκαταστάσεων  για έλεγχο της εγκατάστασης. Στην συνέχεια θα ακολουθείται  η υπόλοιπη διαδικασία όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 πιο πάνω​

Χρεώσεις Αιτούμενου Φορτίου