​​​​​​Μέσα στο πιο κάτω εγχειρίδιο θα βρείτε οδηγίες για την εγγραφή στη Διαδικτυακή Πύλη​ (https://​meterreading-dso.eac.com.cy​) για άμεση πρόσβαση στα στοιχεία του μετρητή και τα μετρητικά δεδομένα.


Εγχειρίδιο Διαδικτυακής Πύλης MDMS​