Οικιακός με Κώδικα 01 και 56 (θερμοσυσσωρευτές)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​
​​