​​​​​​​​​​​​​Οι λογαριασμοί αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε όλες τις αστικές και ημιαστικές περιοχές καθώς και στα μεγάλα χωριά.  Οι λογαριασμοί μπορεί να σας αποστέλλονται και ηλεκτρονικά αφού συμπληρώσετε το Έντυπο Εξουσιοδότησης Αποστολής Λογαριασμών και το παραδώσετε σε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ η να το αποστείλετε με φαξ στο ανάλογο Περιφερειακό Γραφείο. ​

​Οι λογαριασμοί μπορούν να εξοφλούνται με ένα από τους πιο κάτω τρόπους:

ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ

Παρουσιάστε τον λογαριασμό σας σε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μαζί με το αντίστοιχο ποσό σε μετρητά, ή τραπεζική επιταγή, ή τραπεζική κάρτα ή ταχυδρομείστε τον λογαριασμό σας μαζί με το αντίστοιχο ποσό σε τραπεζική επιταγή. Τραπεζικές ​​επιταγές να εκδίδονται στο όνομα της "Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου" και να είναι δίγραμμες.

​ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Παρουσιάστε τον λογαριασμό σας στην Τράπεζα της εκλογής σας μαζί με ολόκληρο το πληρωτέο ποσό που φαίνεται στο λογαριασμό σε μετρητά ή τραπεζική επιταγή ή μέσω πιστωτικής κάρτας, πριν την τελευταία ημερομηνία εξόφλησης.

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

Η υποβολή της αίτησης για εξόφληση του λογαριασμού σας μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

Με επίσκεψη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών​

Επισκεφθείτε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών μας για να υποβάλετε αίτηση για Εντολή Άμεσης Χρέωσης του λογαριασμού σας που διατηρείτε σε τράπεζα.  Μαζί σας θα πρέπει να προσκομίσετε τα έγγραφα που αναφέρονται στο έντυπο  Απαραίτητα Έγγραφα για τη Δημιουργία/Τερματισμό Εντολής Άμεσης Χρέωσης.
Ο λογαριασμός θα ταχυδρομείται στη διεύθυνση σας για ενημέρωση σας.


Με αποστολή της αίτησης σας μέσω email​

Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα σας για Εντολή Άμεσης Χρέωσης του λογαριασμού σας που διατηρείτε σε τράπεζα, αποστέλλοντας το ηλεκτρονικά, μέσω e-mail. Εκτυπώστε το σχετικό ​έντυπο «Εντολή Άμεσης Χρέωσης SEPA», συμπληρώστε το, υπογράψτε το και αποστείλετε το σαρωμένο (scanned) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Περιφερειακού Γραφείου Προμήθειας που σημειώνονται πιο κάτω, συνοδευόμενο με τα έγγραφα που αναφέρονται στο έντυπο​Απαραίτητα Έγγραφα για τη Δημιουργία/Τερματισμό Εντολής Άμεσης Χρέωσης.

Σημειώστε ότι ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αποστέλλεται στη διεύθυνση σας, για ενημέρωση σας.​​


Σημείωση: 
Με την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ/260/2012, οι Τράπεζες στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υποχρεούνται να υιοθετήσουν το σύστημα πληρωμών Άμεσης Χρέωσης SEPA (Single Euro Payment Area) . Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  ​στις 9 Ιανουαρίου 2014, ενέκρινε ως τελική ημερομηνία ένταξης στο σύστημα SEPA, τον Αύγουστο του 2014. Οι Κυπριακές Τράπεζες λόγω της μετάπτωσης στο σύστημα SEPA, σταμάτησαν να λαμβάνουν νέες αιτήσεις για Εντολές Άμεσης Χρέωσης. Οι αιτήσεις πλέον υποβάλλονται στους παροχείς υπηρεσιών.  

ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

Οι  λογαριασμοί υπαλλήλων μεγάλων οργανισμών και εταιρειών μπορούν να εξοφλούνται με απευθείας αποκοπή από τον μισθό τους, με την προϋπόθεση ότι οι οργανισμοί αυτοί έχουν προβεί σε ειδική διευθέτηση με την ΑΗΚ.

 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕ​Σ

Δεχόμαστε προπληρωμές έναντι του λογαριασμού σας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να παρουσιάσετε στο ταμείο οποιουδήποτε Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών μας τον τελευταίο λογαριασμό σας.

ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η εξόφληση λογαριασμών είναι δυνατή με τραπεζική κάρτα μέσω της ιστοσελίδας της AHK ή της ιστοσελίδας τραπεζικών ιδρυμάτων.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Μέσω των αυτόματων ταμειακών μηχανών των τραπεζών.


ΜΕ ΕΜΒΑΣΜΑ ΜΕΣΩ E-BANKING

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ Η ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ


ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ EAC MOBILE APP

 

​Οι διευθύνσεις των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων και τα τηλέφωνα επικοινωνίας του κάθε Περιφερειακού Γραφείου Προμήθειας είναι τα ακόλουθα:

 

Λευκωσία

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22202243 / 22202343 

Αριθμός φαξ: 22202388

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  supplynic@eac.com.cy

 

Λεμεσός

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25205007 / 25205254 

Αριθμός φαξ: 25205249 / 25205289

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  supplylim@eac.com.cy

 

Λάρνακα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24204238 / 24204185 

Αριθμός φαξ: 24204283

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: supplylar@eac.com.cy

 

Παραλίμνι

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23821277

Αριθμός φαξ: 23829278

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: supplypar@eac.com.cy

 

Πάφος

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  26206192 / 26206248

Αριθμός φαξ: 26206220

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: supplypafos@eac.com.cy