Επικοινωνία

​​​​Διευθυντής Μεταφοράς​​​​

Κώστας Γαβριηλίδης            Φαξ. 22-201444 ​       cgavriel@eac.com.cy​   

 

Βοηθός Διευθυντής Δικτύου - ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κώστας Στασόπουλος                                                 cstasopo@eac.com.cy

 

Βοηθός Διευθυντής Δικτύου - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Δρ.  Ανδρέας Σταύρου                                                 astavrou@eac.com.cy

 

Βοηθός Διευθυντής Δικτύου - ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΝΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Χριστάκης Ζαχαρίου                                                    czachari@eac.com.cy

 

Βοηθός Διευθυντής Δικτύου - KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου, Αμμοχώστου-Λάρνακας)

Αρτέμης Ντούρας                                                       ​adou​ras@eac.com.cy

 

Βοηθός Διευθυντής Δικτύου - KΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ –  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (Λεμεσού και Πάφου)

Ζήνωνας Αχιλλίδης               Φαξ. 26-206079        zachilli@eac.com.cy