Απόκλιση στην καταγραφή ένδειξης μετρητή

​​​Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου πληροφορεί το κοινό ότι εάν έχει προσέξει μεγάλη απόκλιση μεταξύ της ένδειξης του μετρητή και του λογαριασμού του και πιστεύει ότι ενδεχομένως να είναι λανθασμένη, παρακαλείται όπως στείλει την ένδειξη του μετρητή του στην ΑΗΚ με ένα από τους ακόλουθους τρόπους για διερεύνηση:​


Αποστολή ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ μέσω E-MAIL συμπεριλαμβάνοντας:

  1. Ονοματεπώνυμο πελάτη και τηλέφωνο επικοινωνίας πελάτη
  2. Την ένδειξη του μετρητή αγνοώντας το/τα δεκαδικό/ά ψηφία στο τέλος και αριθμό μετρητή π.χ. Η ένδειξη είναι: 071062


Αποστολή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ μέσω VIBER συμπεριλαμβάνοντας:

  1. Φωτογραφία του μετρητή όπου να φαίνεται η ένδειξη κατανάλωσης και ο αριθμός του μετρητή  

        2. Ονοματεπώνυμο πελάτη και αριθμός κινητού τηλεφώνου στο πεδίο “Προσθήκη Περιγραφής" (Add Description)

 

Αποστολή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ μέσω WHATSAPP συμπεριλαμβάνοντας:

       1. Φωτογραφία του μετρητή όπου να φαίνεται η ένδειξη κατανάλωσης και ο αριθμός του μετρητή 

       2. Ονοματεπώνυμο πελάτη και αριθμός κινητού τηλεφώνου στο πεδίο “Προσθήκη Επικεφαλίδας" (Add a Caption)

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με την ΑΗΚ διαφέρουν ανάλογα με την επαρχία που βρίσκεται το εν λόγω υποστατικό και αναρτώνται πιο κάτω:

 

ΕΠΑΡΧΙΑ​
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ VIBER Η WHATSAPPΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ EMAIL
ΛΕΥΚΩΣΙΑ99608754meterreading-nicosia@eac.com.cy
ΛΕΜΕΣΟΣ99668321meterreading-limassol@​eac.com.cy
ΛΑΡΝΑΚΑ99681190mete​rreading-larnaca@eac.com.cy​
ΠΑΦΟΣ99205394meterreading-paphos@eac.com.cy
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ99681190meterreading-larnaca@eac.com.cy

 

Τονίζεται ότι πιο πάνω αριθμοί δεν δέχονται εισερχόμενες κλήσεις. Χρησιμοποιούνται μόνο για λήψη μηνυμάτων.


-Τέλος-

​Υπεύθυνος Τύπου:  10 Αυγούστου 2022