Δημόσια Διαβούλευση Αρ. 02/2023


​Προτεινόμενη Έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Διανομής

Ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ - ΑΗΚ) ανακοινώνει την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης που αφορά την Προτεινόμενη Έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Διανομής.
Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 26/04/2023 μέχρι τις 19/05/2023, συμπεριλαμβανομένων.​

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο όπως υποβάλει στον ΔΣΔ τα σχόλια ή τις εισηγήσεις του, επί της Προτεινόμενης Έκδοσης 1.0.0 των Κανόνων Διανομής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση DSO-Consultation@Eac.com.cy.

Για την υποβολή των σχολίων ή εισηγήσεων να χρησιμοποιηθεί το ειδικό Έντυπο Υποβολής Σχολίων. Όλα τα σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να παραληφθούν από τον ΔΣΔ το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19/05/2023, ώρα 14:00.

Σχετικά Κείμενα:

Σχετικοί Σύνδεσμοι: