Ερμάρι για Πίνακα Μετρητικής Διάταξης

​​​​ΣΕΙΡΑ:   Ερμάρι για Πίνακα Μετρητικής Διάταξης 

ΝΕΟΣ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΛΙΟΣ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ-ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ

ΚΥΡΙΑ  ΧΡΗΣΗ ΣΕ

7540017-1

TQ/255-1

Παροχή από μπροστά

1 Πίνακας Μ.Δ.

< 300KVA

ΌΧΙ

Βιομηχανικές/

Εμπορ Αναπτύξεις

7540017-2

TQ/255-2

Παροχή από Δεξιά

1 Πίνακας Μ.Δ.

< 300KVA

ΌΧΙ

Βιομηχανικές/

Εμπορ Αναπτύξεις

7540017-3

TQ/255-3

Παροχή από Αριστερά

1 Πίνακας Μ.Δ.

< 300KVA

ΌΧΙ

Βιομηχανικές/

Εμπορ Αναπτύξεις

7540017-4

TQ/255-4

Παροχή από Πίσω

1 Πίνακας Μ.Δ.

< 300KVA

ΌΧΙ

Βιομηχανικές/

Εμπορ Αναπτύξεις

7540017-5

TQ/255-5

Παροχή από μπροστά

1 Πίνακας Μ.Δ + 1-3Φ

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Βιομηχανικές/

Εμπορ Αναπτύξεις

7540017-6

TQ/255-6

Παροχή από Δεξιά

1 Πίνακας Μ.Δ + 1-3Φ

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Βιομηχανικές/

Εμπορ Αναπτύξεις

7540017-7​

TQ/255-7

Παροχή από Αριστερά

1 Πίνακας Μ.Δ + 1-3Φ

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Βιομηχανικές/

Εμπορ Αναπτύξεις

7540017-8

TQ/255-8

Παροχή από Πίσω

1 Πίνακας Μ.Δ + 1-3Φ

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Βιομηχανικές/

Εμπορ Αναπτύξεις

7540017-9

TQ/255-9

Παροχή από μπροστά

1 Πίνακας Μ.Δ + 6-1Φ

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Βιομηχανικές/

Εμπορ Αναπτύξεις

7540017-10

TQ/255-10

Παροχή από Δεξιά

1 Πίνακας Μ.Δ + 6-1Φ

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Βιομηχανικές/

Εμπορ Αναπτύξεις

7540017-11

TQ/255-11

Παροχή από Αριστερά

1 Πίνακας Μ.Δ + 6-1Φ

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Βιομηχανικές/

Εμπορ Αναπτύξεις

7540017-12

TQ/255-12

Παροχή από Πίσω

1 Πίνακας Μ.Δ + 6-1Φ

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Βιομηχανικές/

Εμπορ Αναπτύξεις

7540017-13

TQ/255-13

Τυπικό Σχέδιο για ηλ.φορτίο >300kVA

1 Πινακας Μ.Δ.

> 300KVA<600KVA

ΌΧΙ

Βιομηχανικες/

Εμπορ Αναπυξεις

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • ΕΝΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 2 ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΥ (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ)
  • ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΗΛΕΚΤΡ. ΦΟΡΤΙΟ >100Α) ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 80cm  ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ 12Οcm)
  • ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ 2-3 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΗΚ (ΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ)
  • ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 3ΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ (2 ΙΣΟΔΥΝ. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ) + 1 ΘΕΣΗ  ΓΙΑ ΔΕΚΤΗ
  • ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ >300 KVA ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΑΗΚ