​ΣΕΙΡΑ: Δωμάτιο Μετρητών σε Ισόγειο-Υπόστεγο

ΝΕΟΣ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΛΙΟΣ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

         ΤΥΠΟΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΦΩΓΙΑΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ

ΚΥΡΙΑ

Χρήση ΣΕ

7540018-1

TQ/256-1

Χώροι ΑΗΚ-Ηλεκτρολόγου, δίπλα

< 48 Ισοδυν 1Φασικες

> 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ

/

Εμπορ

Αναπτύξεις

7540018-2

TQ/256-2

Χώροι ΑΗΚ-Ηλεκτρολόγου, δίπλα

< 48 Ισοδυν 1Φασικες

> 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ

/

Εμπορ

Αναπτύξεις

7540018-3

TQ/256-3

Χώροι ΑΗΚ-Ηλεκτρολόγου, δίπλα

> 48 Ισοδυν 1Φασικες

> 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ

/

Εμπορ

Αναπτύξεις

7540018-4

TQ/256-4

Χώροι ΑΗΚ-Ηλεκτρολόγου, δίπλα

> 48 Ισοδυν 1Φασικες

> 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ

/

Εμπορ

Αναπτύξεις

7540018-5

TQ/256-5

Χώροι ΑΗΚ-Ηλεκτρολόγου, Απέναντι

> 48 Ισοδυν 1Φασικες

> 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ

/

Εμπορ

Αναπτύξεις

7540018-6

TQ/256-6

Χώροι ΑΗΚ-Ηλεκτρολόγου, Απέναντι

> 48 Ισοδυν 1Φασικες

> 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ

/

Εμπορ

Αναπτύξεις

7540018-7

TQ/256-7

Χώροι ΑΗΚ-Ηλεκτρολόγου, Απέναντι

> 48 Ισοδυν 1Φασικες

> 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ

/

Εμπορ

Αναπτύξεις

7540018-8

TQ/256-8

Τύπου Ερμάρι

< 48 Ισοδυν 1Φασικες

> 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ

/

Εμπορ

Αναπτύξεις

7540018-9

TQ/256-9

Τύπου Ερμάρι

> 48 Ισοδυν 1Φασικες

> 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ

/

Εμπορ

Αναπτύξεις

7540018-10

TQ/256-10

Τυπικό Σχέδιο για ηλ.φορτίο >300KVA

> 48 Ισοδυν 1Φασικες

> 300KVA<600KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ

/

Εμπορ Αναπτύξεις

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • ΕΝΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ  2 ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΥ (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ)

  • ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΗΛΕΚΤΡ. ΦΟΡΤΙΟ >100Α) ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 80cm  ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ 12Οcm)

  • ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ 2-3 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΗΚ (ΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ)

  • ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 3ΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ (2 ΙΣΟΔΥΝ. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ) + 1 ΘΕΣΗ  ΓΙΑ ΔΕΚΤΗ

  • ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ >300 KVA ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΑΗΚ

 

 

​​