Βλάβες και προγραμματισμένες διακοπές

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​

Λευκωσία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΗ – ΧΩΡΙΟΠΕΡΙΟΧΗ - ΕΝΟΡΙΑΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑΑΠΟΜΕΧΡΙ
Αγλαντζιά Μερος της περιοχης0μέρες:2ώρες:0λεπτά2/7/2020 8:00:00 πμ2/7/2020 10:00:00 πμ
Αστρομερίτης Μερος του χωριου0μέρες:6ώρες:0λεπτά2/7/2020 8:00:00 πμ2/7/2020 2:00:00 μμ
Περιστερώνα Κτηνοτροφικη περιοχη0μέρες:6ώρες:0λεπτά2/7/2020 8:00:00 πμ2/7/2020 2:00:00 μμ
Ποτάμι Μερος του χωριου0μέρες:6ώρες:0λεπτά2/7/2020 8:00:00 πμ2/7/2020 2:00:00 μμ
ΣτρόβολοςΧρυσελεούσαΜερος της περιοχης0μέρες:4ώρες:0λεπτά2/7/2020 8:00:00 πμ2/7/2020 12:00:00 μμ
Αγλαντζιά Μερος της περιοχης0μέρες:2ώρες:0λεπτά3/7/2020 8:00:00 πμ3/7/2020 10:00:00 πμ
Κλήρου Μερος του χωριου0μέρες:3ώρες:0λεπτά3/7/2020 8:30:00 πμ3/7/2020 11:30:00 πμ
Νήσου Μερος του χωριου0μέρες:2ώρες:0λεπτά3/7/2020 11:00:00 πμ3/7/2020 1:00:00 μμ
Τσέρι Μερος του χωριου0μέρες:2ώρες:0λεπτά3/7/2020 11:00:00 πμ3/7/2020 1:00:00 μμ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΗΚ
ΠΟΛΗ – ΧΩΡΙΟΠΕΡΙΟΧΗ - ΕΝΟΡΙΑΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑΑΠΟΜΕΧΡΙ
Δεν υπάρχουν βλάβες. Για αναφορά βλάβης καλέστε στο 1800.