Βλάβες και προγραμματισμένες διακοπές

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​

Λευκωσία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΗ – ΧΩΡΙΟΠΕΡΙΟΧΗ - ΕΝΟΡΙΑΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑΑΠΟΜΕΧΡΙ
Λυθροδόντας Μερος της περιοχης0μέρες:5ώρες:0λεπτά18/11/2019 8:00:00 πμ18/11/2019 1:00:00 μμ
Ψιμολόφου Μερος της περιοχης0μέρες:5ώρες:0λεπτά18/11/2019 8:00:00 πμ18/11/2019 1:00:00 μμ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΗΚ
ΠΟΛΗ – ΧΩΡΙΟΠΕΡΙΟΧΗ - ΕΝΟΡΙΑΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑΑΠΟΜΕΧΡΙ
Μιτσερό   18/11/2019 1:38:19 μμ 
Αγροκηπιά   18/11/2019 1:38:42 μμ