Βλάβες και προγραμματισμένες διακοπές

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​

Λευκωσία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΗ – ΧΩΡΙΟΠΕΡΙΟΧΗ - ΕΝΟΡΙΑΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑΑΠΟΜΕΧΡΙ
Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες διακοπές.
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΗΚ
ΠΟΛΗ – ΧΩΡΙΟΠΕΡΙΟΧΗ - ΕΝΟΡΙΑΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΔΙΑΡΚΕΙΑΑΠΟΜΕΧΡΙ
ΛευκωσίαΆγιοι ΟμολογητέςΜερος της περιοχης 25/1/2020 12:34:36 μμ 
Μυλικούρι   25/1/2020 1:09:29 μμ 
ΛατσιάΆγιος Γεώργιος  25/1/2020 2:31:37 μμ25/1/2020 5:00:00 μμ