​​​Η Διεύθυνση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είναι Πιστοποιημένο με το Πρότυπο Ποιότητας CYS EN ISO9001:2015 για όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της εκτός των Ηλεκτροπαραγωγών Σταθμών. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας διασφαλίζει πλήρη έλεγχο των διαδικασιών καθώς και ολοκληρωμένη λειτουργικότητα. Βασίζεται πάνω σε μια ενδελεχή και λεπτομερή διαδικασία ανασχεδιασμού, η οποία μεταξύ άλλων, επέτυχε να θέσει και τις βάσεις για τη δημιουργία συνείδησης συνεχούς βελτίωσης, διασφαλίζοντας έτσι την διατήρηση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της ικανοποίησης των πελατών.​

​Πολιτική Ποιότητας

​Η ΑΗΚ θα συνεχίσει την πολιτική της ανάπτυξης και της καινοτομίας έτσι ώστε να ξεπεράσει τις προσδοκίες των πελατών της και ταυτόχρονα να προσφέρει υπηρεσίες κατά τον πιο αποδοτικό τρόπο.

Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση ​των επιπέδων εξυπηρέτησης στη σφαίρα των δραστηριοτήτων μας, η αύξηση της παραγωγικότητας, η βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης και η μείωση των δαπανών με την εφαρμογή βελτιωμένων συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης ικανοποιώντας συνάμα όλες τις νομοθετικές ή άλλες απαιτήσεις. Έχουμε οργανώσει ένα δομημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, που στοχεύει στην λειτουργικότητα και στην βελτίωση της Ποιότητας.

Η ΑΗΚ διαβεβαιώνει τους πελάτες της ότι στοχεύει να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις τους επιδιώκοντας με συνέπεια τη βελτίωση σε όλες τις δραστηριότητες για την εξυπηρέτησή τους.

Όλες οι προσπάθειες και η προσοχή επικεντρώνονται στην εξάλειψη υπηρεσιών που δεν ανταποκρίνονται στο καθορισμένο επίπεδο ποιότητας και κατά συνέπεια στην εκμηδένιση του τιμήματος που με διάφορους τρόπους πληρώνουμε όταν δεν λειτουργούμε σωστά από την πρώτη φορά.​