ΣΕΙΡΑ: Εντοιχισμένο Ερμάρι 

ΝΕΟΣ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΛΙΟΣ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  ΦΟΡΤΙΟΥ

ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ

ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 

7540015-1

TQ/253-1

Ψηλό-Παροχή από μπροστά

1 - 3Φασικό

100Α

ΔΥΝΑΤΟ

1 ανεξ οικία

7540015-2

TQ/253-2

Ψηλό-Παροχή από Αριστερά

1 - 3Φασικό

100Α

ΔΥΝΑΤΟ

1 ανεξ οικία

7540015-3

TQ/253-3

Ψηλό-Παροχή από Δεξιά

1 - 3Φασικό

100Α

ΔΥΝΑΤΟ

1 ανεξ οικία

7540015-4

TQ/253-4

Ψηλό-Παροχή από μπροστά

1 - 3Φασικό + Δέκτη

100Α

ΝΑΙ

1 ανεξ οικία

7540015-5

TQ/253-5

Ψηλό-Παροχή από Αριστερά

1 - 3Φασικό + Δέκτη

100Α

ΝΑΙ

1 ανεξ οικία

7540015-6

TQ/253-6

Ψηλό-Παροχή από Δεξιά

1 - 3Φασικό + Δέκτη

100Α

ΝΑΙ

1 ανεξ οικία

7540015-7

TQ/253-7

Ψηλό-Παροχή από μπροστά

2 - 3Φασικους + Δέκτη

2Χ100Α

ΝΑΙ

1 ανεξ οικία

7540015-8

TQ/253-8

Ψηλό-Παροχή από Αριστερά

2 - 3Φασικους + Δέκτη

2Χ100Α

ΝΑΙ

1 ανεξ οικία

7540015-9

TQ/253-9

Ψηλό-Παροχή από Δεξιά

2 - 3Φασικους + Δέκτη

2Χ100Α

ΝΑΙ

1 ανεξ οικία

7540015-10

TQ/253-10

Τύπου Παράθυρο-Παροχή μπροστά με φρεάτιο

2 - 3Φασικους + Δέκτη

2Χ100Α

ΝΑΙ

1 ανεξ οικία

7540015-11

TQ/253-11

Τύπου Παράθυρο-Παροχή μπροστά χωρίς φρεάτιο

2 - 3Φασικους + Δέκτη

2Χ100Α

ΌΧΙ

1 ανεξ οικία

7540015-12

TQ/253-12

Τύπου Παράθυρο-Παροχή μπροστά με φρεάτιο

1 - 3Φασικό + Δέκτη

80Α

ΌΧΙ

1 ανεξ οικία

7540015-13

TQ/253-13

Ψηλό-Παροχή από μπροστά,αριστερά και δεξιά

2 - 3Φασικους + Δεκτη

2Χ100Α

ΝΑΙ

1 ανεξαρτ οικία

7540015-14

TQ/253-14

Παροχή από μπροστά

1 Πινακας Μ.Δ+1-3Φ

<300KVA

OXI

1 ανεξαρτ οικία

7540015-15

TQ/253-15

Τύπου Παράθυρο-Παροχή από αριστερά με φρεάτιο

2 - 3Φασικους + Δέκτη

2Χ100Α

ΝΑΙ

1 ανεξαρτ οικία

7540015-16

TQ/253-16

Τύπου Παράθυρο-Παροχή απο δεξιά με φρεάτιο

2 - 3Φασικους + Δέκτη

2Χ100Α

ΝΑΙ

1 ανεξαρτ οικία

7540015-17

TQ/253-17

Τύπου Παράθυρο-Παροχή από αριστερά με φρεάτιο

1 - 3Φασικό + Δέκτη

80Α

ΝΑΙ

1 ανεξαρτ οικία

7540015-18

TQ/253-18

Τύπου Παράθυρο-Παροχή από δεξιά με φρεάτιο

1 - 3Φασικό + Δέκτη

80Α

ΝΑΙ

1 ανεξαρτ οικία

7540015-19

TQ/253-19

Τύπου Παράθυρο -Παροχή από αριστερά χωρίς φρεάτιο

2 - 3Φασικους + Δέκτη

2Χ100Α

ΝΑΙ

1 ανεξαρτ οικία

7540015-20

TQ/253-20

Τύπου Παράθυρο -Παροχή από δεξιά χωρίς φρεάτιο

2 - 3Φασικους + Δέκτη

2Χ100Α

ΝΑΙ

1 ανεξαρτ οικία

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • ΕΝΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 2 ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΥ (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ)

  • ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΗΛΕΚΤΡ. ΦΟΡΤΙΟ >100Α) ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 80cm  ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ 12Οcm)

  • ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ 2-3 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΗΚ (ΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ)

  • ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 3ΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ (2 ΙΣΟΔΥΝ. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ) + 1 ΘΕΣΗ  ΓΙΑ ΔΕΚΤΗ

  • ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ >300 KVA ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΑΗΚ