​​

ΣΕΙΡΑ: Δωμάτιο Μετρητών σε Υπόγειο 

ΝΕΟΣ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΛΙΟΣ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ

ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΣΕ 

7540019-1

TQ/257-1

Χώροι ΑΗΚ-Ηλεκτρολόγου, δίπλα

< 48 Ισοδυν 1Φασικες

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ/

Εμπορ

Αναπτύξεις

7540019-2

TQ/257-2

Χώροι ΑΗΚ-Ηλεκτρολόγου, δίπλα

< 48 Ισοδυν 1Φασικες

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ/

Εμπορ

Αναπτύξεις

7540019-3

TQ/257-3

Χώροι ΑΗΚ-Ηλεκτρολόγου, δίπλα

> 48 Ισοδυν 1Φασικες

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ/

Εμπορ

Αναπτύξεις

7540019-4

TQ/257-4

Χώροι ΑΗΚ-Ηλεκτρολόγου, Απέναντι

> 48 Ισοδυν 1Φασικες

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ/

Εμπορ

Αναπτύξεις

7540019-5

TQ/257-5

Χώροι ΑΗΚ-Ηλεκτρολόγου, Απέναντι

> 48 Ισοδυν 1Φασικες

> 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ/

Εμπορ

Αναπτύξεις

7540019-6

TQ/257-6

Χώροι ΑΗΚ-Ηλεκτρολόγου, Απέναντι

> 48 Ισοδυν 1Φασικες

> 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ/

Εμπορ

Αναπτύξεις

7540019-7

TQ/257-7

Χώροι ΑΗΚ-Ηλεκτρολόγου, Απέναντι

> 48 Ισοδυν 1Φασικες

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ/

Εμπορ

Αναπτύξεις

7540019-8

TQ/257-8

Τύπου Ερμάρι

< 48 Ισοδυν 1Φασικες

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ/

Εμπορ

Αναπτύξεις

7540019-9

TQ/257-9

Τύπου Ερμάρι

< 48 Ισοδυν 1Φασικες

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ/

Εμπορ

Αναπτύξεις

7540019-10

TQ/257-10

Τύπου Ερμάρι

> 48 Ισοδυν 1Φασικες

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ/

Εμπορ

Αναπτύξεις

7540019-11

TQ/257-11

Τυπικό Σχέδιο για ηλ.φορτίο >300ΚVA

> 48 Ισοδυν 1Φασικες

> 300KVA<600KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Βιομηχανικές/

Εμπορ

Αναπτύξεις

7540019-12

TQ/257-12

Τυπικό Σχέδιο για ηλ.φορτίο >300ΚVA

> 48 Ισοδυν 1Φασικες

> 300KVA<600KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Βιομηχανικές/

Εμπορ Αναπτύξεις

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • ΕΝΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 2 ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΥ (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ)
  • ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΗΛΕΚΤΡ. ΦΟΡΤΙΟ >100Α) ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 80cm  ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ 12Οcm)
  • ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ 2-3 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΗΚ (ΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ)
  • ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 3ΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ (2 ΙΣΟΔΥΝ. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ) + 1 ΘΕΣΗ  ΓΙΑ ΔΕΚΤΗ
  • ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ >300 KVA ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΑΗΚ
​​