Έντυπα Αιτήσεων

​​​​​​​​​​​​Τα πιο κάτω κάτω έντυπα αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται από τη Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Προμήθειας


Αίτηση για ένταξη/διαγραφή από το Σχέδιο Εξόφλησης Λογαριασμού με Μηνιαίες​ Δόσεις​​​

 

​Αίτηση για Ένταξη στη Διατίμηση 08​​​​​ - Η αίτηση αυτή αφορά την εφαρμογή της ειδικής οικιακής διατίμησης για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών

 

 ​​Αίτηση για Αποστολή Λογαριασμού μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου​​​ ​​- Η αίτηση αυτή μπορεί να σταλεί και με φαξ σε ένα από τα ΚΕΠ της ΑΗΚ


E​ξουσιοδότηση Επιστροφής Πιστωτικού Υπολοίπου μέσω Εμβάσματος​​​ ​


Εντολή Άμεσης Χρέωσης SEPA​​


Απαραίτητα Έγγραφα για τη Δημιουργία/Τερματισμό Εντολής Άμεσης Χρέωσης


  Αίτηση για αποστολή κατάστασης καταναλώσεων


Αίτηση Σύναψης Σύμβασης Προμήθειας - Οικιακοί Πελάτες


Αίτηση Σύναψης Σύμβασης Προμήθειας - Μη Οικιακοί Πελάτες


Αίτηση καταγγελίας Σύμβασης Προμήθειας και Τερματισμού Ηλεκτροδότησης


Αίτηση προς ΔΣΔ για Ιστορικά Στοιχεία


Έντυπο Αμφισβήτησης Λογαριασμού Κατανάλωσης


Έντυπο Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου


Έντυπο Δήλωσης Υπαναχώρησης - Σύναψη Σύμβασης από απόσταση​​​​​​​