Έντυπα Αιτήσεων

​​​​​​​​​​​Τα πιο κάτω κάτω έντυπα αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται από τη Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Προμήθειας


Αίτηση για Εξόφληση Λογαριασμού με Μηνιαίες​ Δόσεις

 

Αίτηση για Ένταξη στη Διατίμηση 08.pdf​​ - Η αίτηση αυτή αφορά την εφαρμογή της ειδικής οικιακής διατίμησης για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών

 

 ​​Αίτηση για Αποστολή Λογαριασμού μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.pdf​- Η αίτηση αυτή μπορεί να σταλεί και με φαξ σε ένα από τα ΚΕΠ της ΑΗΚ


Ηλεκτρονική Αίτηση για Αποστολή Λογαριασμού μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 


E​ξουσιοδότηση Επιστροφής Πιστωτικού Υπολοίπου μέσω Εμβάσματος​​ ​


Εντολή Άμεσης Χρέωσης SEPA


Απαραίτητα Έγγραφα για τη Δημιουργία/Τερματισμό Εντολής Άμεσης Χρέωσης