Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Αγορά από ΑΗΚ παραγομένων κιλοβατώρων από ΑΠΕ (€cent/kWh)


Μηνιαίοι Παραγωγοί


​Διμηνιαίοι

Παραγωγ​οί​


​Μέση Μηνιαία Σταθμική Τιμή Καυσίμων

€​

​Αναπροσαρμογή Ρήτρας Καυσίμων επί της "Βασικής Τιμής Αγοράς" της κιλοβατώρας (αύξηση) 

cent / kWh

Τιμή Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ.  

Με βάση Απόφαση της ΡΑΕΚ με αρ. 112/2023 

(βασική τιμή + αύξηση)  

cent / kWh

​​
​ ​

132/66KV

​​11KV

LV

132/66KV

​11KV​​​

LV​​​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​2024

​​

​Ιανουάριος

846,42

3,047
3,243
3,498
10,385
10,682
11,000​

​Ιανουάριος
​Φεβρουάριος
813,57
3,351
3,405
3,498
10,689
10,844
11,000
​Φεβρουάριος
​Μάρτιος
777,453,351
3,405
3,498
10,689
10,844
11,000

​Μάρτιος 

​Απρίλιος

​795,313,351
3,405
3,498
10,689
10,844

11,000

​Απρίλιος
​Μάϊος


​Μάιος 

​Ιούνιος


​Ιούνιος
​Ιούλιος​Ιούλιος 

​Αύγουστος

​Αύγουστος

​Σεπτέμβριος

​Σεπτέμβριος
​Οκτώβριος​Οκτώβριος

​Νοέμβριος​Νοέμβριος 

​Δεκέμβριος
​Δεκέμβριος

Ιανουαρ. 2025Σημειώσεις


Τάση Συνδεδεμένου 

Δικτύου

​"Βασική Τιμή Αγοράς" Cent/kWh

Συντελεστής Ρήτρας Καυσίμων

Από Ιαν. / Φεβ. 2024
 
μέχρι Μάϊο /Ιούνιο 2024
 με βασική τιμή
 καυσίμων
 €​300/ΜΤ
           

​Από Ιαν. / Φεβ. 2024 μέχρι 

Μάϊο / Ιούνιο 2024132/66KV

​7,338


0,0002​3551


​11KV

7,439


0,00023889


​LV

​7,502


0,00024098​formula.png

Με βάση την Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) με αρ. 112/2023, όταν το Κόστος Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής είναι κάτω από 11 cent/kWh στη Χαμηλή Τάση, τότε η Τιμή Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ ισούται με την εκάστοτε τιμή του Κόστους Αποφυγής της Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής. Όταν το Κόστος Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής υπερβαίνει τα 11 cent/kWh, τότε η Τιμή Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ είναι 11 cent/kWh στη Χαμηλή Τάση. Η τιμή για τη Μέση και Ψηλή Τάση υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των μηνιαίων απωλειών της εξαμηνίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε εν ισχύ Αποφάσεις της ΡΑΕΚ.

2023

2022

 2021