Καταχώρηση Ένδειξης Μετρητή

​​​​​​​​​

Σε αυτή την σελίδα μπορείτε ηλεκτρονικά να μας αναφέρετε την ένδειξη του μετρητή σας.

Εάν το υποστατικό σας είναι κλειστό, ή γενικά όταν δεν έγινε δυνατή η καταγραφή του μετρητή σας από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της ΑΗΚ που το επισκέφθηκε , τότε μπορείτε να μας δώσετε την ένδειξη του/των μετρητή/των σας επικοινωνώντας μαζί μας ηλεκτρονικά μέσα σε 2 ημέρες από την ημερομηνία που αναγράφεται στην κάρτα που σας άφησε ο Λειτουργός της ΑΗΚ. Σε περίπτωση ​που δεν ανταποκριθείτε εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, ο λογαριασμός σας θα εκδοθεί με βάση υπολογισμένη κατανάλωση. Για τον ίδιο σκοπό μπορείτε να επικοινωνείτε στον αριθμό ελευθέρων κλήσεων 80006000 του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ.

Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στ​οιχεία, τον αριθμό  του​​ μετρητή ή των μετρητών σας, την ένδειξη τους και τον 10ψήφιο αριθμό υποστατικού σας,  όπως αυτός αναγράφεται στον λογαριασμό σας.  Μπορείτε να προσθέσετε επιπ​​ρόσθετα στοιχεία και παρατηρήσεις  (π.χ. θα απουσιάζω τον μήνα Δεκέμβριο), στο αντίστοιχο πεδίο. ​

Εάν έχουμε κάποια απορία θα επ​ικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας όπως αναφέρεται πιο πάνω στον κατάλληλο χώρο και πατήστε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ.​​​

Πιο κάτω θα βρείτε όλους τους εναλλακτικούς τρόπους καταχώρησης της ένδειξης του μετρητή σας στα ​συστήματα μας, σε περίπτωση που σας ζητηθεί απο την ΑΗΚ.

Για επεξήγηση του τρόπου και της συχνότητας Καταγραφής Μετρήσεων απο τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής μπορείτε να διαβάσετε το πιο κάτω εγχειρίδιο. 

Εγχειρίδιο επεξήγησης τρόπου και συχνότητας Καταγραφής Μετρήσεων
* Υποχρεωτικό πεδίο