​ΣΕΙΡΑ: Ερμάρι - Ανοιγόμενο Ταμπλό 

ΝΕΟΣ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΛΙΟΣ ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ  

 ΤΥΠΟΣ – ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΣΕ

ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ

ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ 

7540016-1

TQ/254-1

Παροχή από μπροστά

16 Ισοδυν Μονοφασικοί

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ/ Βιοτεχν/ Αποθηκ

7540016-2

TQ/254-2

Παροχή από Δεξιά

16 Ισοδυν Μονοφασικοί

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ/ Βιοτεχν/ Αποθηκ

7540016-3

TQ/254-3

Παροχή από Αριστερά

16 Ισοδυν Μονοφασικοί

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ/ Βιοτεχν/ Αποθηκ

7540016-4

TQ/254-4

Παροχή από Πίσω

16 Ισοδυν Μονοφασικοί

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ/ Βιοτεχν/ Αποθηκ

7540016-5

TQ/254-5

Σε υπόγειο - Παροχή

από πλάγια

16 Ισοδυν Μονοφασικοί

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ/ Βιοτεχν/ Αποθηκ

7540016-6

TQ/254-6

Σε υπόγειο – Παροχή

 από πίσω

16 Ισοδυν Μονοφασικοί

< 300KVA

ΔΥΝΑΤΟ

Πολυκατοικ/ Βιοτεχν/ Αποθηκ

7540016-7

TQ/260

Σιδηροκατασκευή για

 στήριξη του Πίνακα

 Μετρητών

16 Ισοδυν Μονοφασικοί

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • ΕΝΑΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 2 ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΥ (ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ)

  • ΕΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (ΗΛΕΚΤΡ. ΦΟΡΤΙΟ >100Α) ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΟ ΠΛΑΤΟΥΣ 80cm  ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ 12Οcm)

  • ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ 2-3 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΗΚ (ΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ)

  • ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 3ΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ (2 ΙΣΟΔΥΝ. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ) + 1 ΘΕΣΗ  ΓΙΑ ΔΕΚΤΗ

  • ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ >300 KVA ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΑΗK